Fastighetstekniker, vuxenutbildning

Hos Vuxenutbildningen i Jönköping finns en utbildning till fastighetstekniker.

Fastighetsteknikern är specialist på drift och skötsel av fastighetstekniska system. En fastighetstekniker sköter bland annat, med hjälp av datorer, kontrollen och övervakningen av värmecentraler och luftbehandlingsanläggningar.

Utbildningsstart: januari, mars, maj, augusti och oktober

Ansökningsperiod: Se länk nedan

Läs mer om ansökningsperioder och studiestarter

Utbildningslängd: 60 veckor

Studieform: Klass

I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande), mellan 10-14 veckor. Studiematerial ca 1500 kr + skyddskläder som bekostas av eleven.

Förutsättningar för att studera på utbildningen: Svenska/svenska som andraspråk och matematik från grundskolan eller från grundläggande nivå. Det är även rekommenderat att du har godkända betyg i Matematik 1 på gymnasienivå.

Vid frågor, vänligen kontakta Vägledningscentrum.

Utbildningsinnehåll

Kurs

Kurskod

Poäng

Praktisk ellära

ELLPRA0

100

Systemuppbyggnad

SYSSYT0

100

Värmelära

SYSVÄM0

100

Verktygs - och materialhantering

VEKVEK0

100

Elkraftteknik

ELRELF0

100

Fastighetsförvaltning

FAFFAS0

100

Fastighetskommunikation

FAFFAT0

100

Fastighetsservice - byggnader

FASFAS0

100

Fastighetsservice - VVS

FASFAE0

100

Fastighetsservice - elarbeten

FASFAH0

100

Fastighetsservice - ytor

FASFAV0

100

Fastighetsautomation 1

FAIFAS01

100

Informationsteknik i fastighetsförvaltning

FAFINF0

100

Entreprenörskap

ENTENR0

100

Komvuxarbete

KVARVF

100Totalt

1500 poäng


Senast granskad/publicerad: