Företagssäljare, vuxenutbildning

Inom vuxenutbildningen i Jönköping finns en utbildning till företagssäljare.

Utbildningen ger dig kunskap om teorier, modeller och verktyg som utgör framgångsfaktorer inom yrket. Du får lära dig företagsekonomi, försäljning, kommunikation och juridik.

Utbildningsstart:
Klass: januari, mars, augusti och oktober
Flex: alla kursstarter under året

Ansökningsperiod: Se länk nedan

Läs mer om ansökningsperioder och studiestarter

Utbildningslängd: 45 veckor

Studieform: Klass och Flex.
I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) på 7 veckor

Förutsättningar för att studera på utbildningen:
Kunskaper motsvarande grundläggande svenska/svenska som andraspråk

Utbildningsinnehåll

Kurs

Kurskod

Poäng

Branschkunskap inom handel

HANBRA0

100

Företagsekonomi 1

FÖRFÖR01

100

Handel och hållbar utveckling

HANHAN0

100

Handel specialisering

HANHAN00S

100

Information och kommunikation 1

INFINF01

100

Personlig försäljning 1

FÖSPER01

100

Praktisk marknadsföring 1

HANPRA0

100

Servicekunskap 1

FÖSSEV01

100

Servicekunskap 2

FÖSSER02

100Totalt

900 poäng


Senast granskad/publicerad: