Handelsutbildning, vuxenutbildning

I Jönköpings kommun finns en utbildning inom handel.

I utbildningen kommer du att få lära dig bland annat om marknadsföring i olika kanaler och till olika målgrupper och grundläggande kunskaper om entreprenörskap och företagande.

Utbildningsstart:
Klass: januari, mars, augusti och oktober
Flex: Alla kursstarter under året

Ansökningsperiod: Se länk nedan

Läs mer om ansökningsperioder och studiestarter

Utbildningslängd: 25 veckor

Studieform: Klass och flex
I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) på 5 veckor

Förutsättningar för att studera på utbildningen:
Kunskaper motsvarande grundläggande svenska/svenska som andraspråk

Vid frågor, vänligen kontakta Vägledningscentrum.


Utbildningsinnehåll

Kurs

Kurskod

Poäng

Branschkunskap inom handel

HANBRA0

100

Handel och hållbar utveckling

HANHAN0

 100

Praktisk marknadsföring 1

HANPRA01

100

Servicekunskap 1

FÖSSEV01

100

Servicekunskap 2

FÖSSER02

100Totalt

500 poäng


Senast granskad/publicerad: