HR-administratör, vuxenutbildning

Inom vuxenutbildningen i Jönköping finns en utbildning till HR-administratör.

Utbildningen ger dig kunskaper inom personal­administration, kommunikation, ekonomi, arbetsrätt, ledarskap och organisation.

Utbildningsstart:
Klass: januari, mars, augusti och oktober
Flex: alla kursstarter under året

Ansökningsperiod: Se länk nedan

Läs mer om ansökningsperioder och studiestarter

Utbildningslängd: 45 veckor

Studieform: Klass och Flex
I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) på 7 veckor

Förutsättningar för att studera på utbildningen:
Kunskaper motsvarande grundläggande svenska/svenska som andraspråk

Utbildningsinnehåll

Kurs

Kurskod

Poäng

Administration 1

ADMADM01

100

Administration 2

ADMADM02

100

Affärsjuridik 

JURAFF0

100

Affärskommunikation

AFFAFÄ00S

100

Företagsekonomi 1

FÖRFÖR01

100

Information och kommunikation 1

INFINF01

100

Information och kommunikation 2

INFINF02

100

Ledarskap och organisation

LEDLED0

100

Personaladministration

ADMPER0

100Totalt

900 poäng

Senast granskad/publicerad: