Internationell svetsare, vuxenutbildning

Hos Vuxenutbildningen i Jönköping finns en utbildning till internationell svetsare.

Som svetsare kan du arbeta med tillverkning, montering eller reparation av metallprodukter eller stålkonstruktioner. Det är ett kreativt och estetiskt yrke där du även ska kunna ritningsläsning. I utbildningen ingår olika svetstekniker - MIG/MAG, TIG och MMA.

Utbildningsstart:
Klass och Flex: januari, mars, april, augusti och oktober

Ansökningsperiod: Ansökningsperioden till starten den 24 april är förlängd. Sista ansökningsdag är den 23 april.

Se länken nedan

Läs mer om ansökningsperioder och studiestarter för vuxenutbildningen

Utbildningslängd: Ca 70 veckor

Studieform: Klass och flex

I utbildningen ingår APL (praktik)

Förutsättningar för att studera på utbildningen:
Kunskaper motsvarande grundläggande svenska/svenska som andraspråk

Vid frågor, vänligen kontakta Vägledningscentrum.

Kontakta Vägledningscentrum, studie och yrkesvägledning

Utbildningsinnehåll, gemensamma kurser

Kurs

Kurskod

Poäng

Kälsvets 1 - MMA

SAAKÄL01S

100

Kälsvets 1 - MIG/MAG

SAAKÄL01S

100

Kälsvets 1 - TIG

SAAKÄL01S

100

Människan i industrin 1

MÄIMÄI01

100

Industritekniska processer 1

INUINU01

100

Produktionsutrustning 1

PRUPRD01S

100

Svets grund

SAASVT0

100

Tillverkningsunderlag 1

TILTIL01

100

Produktutveckling 1

PRKPRK01

100Totalt

900 poäng


Utbildningsinnehåll, valfria kurser
Eleven väljer 500 poäng av följande kurser

Kurs

Kurskod

Poäng

Kälsvets 2 MMA

SAAKÄL02S

100

Kälsvets 2 MIG/MAG

SAAKÄL02S2

100

Kälsvets 2 TIG

SAAKÄL02S3

100

Stumsvets 1

SAASTU01S

100

Stumsvets 1

SAASTU01S2

100

Stumsvets 1

SAASTU01S3

100

Stumsvets 2

SAASTU02S

100

Stumsvets 2

SAASTU01S2

100

Stumsvets 2

SAASTU01S3

100

Rörsvets 1

SAARÖR01S

100

Rörsvets 1

SAARÖR01S2

100

Rörsvets 1

SAARÖR01S3

100

Rörsvets 2

SAARÖR02S

100

Rörsvets 2

SAARÖR02S2

100

Rörsvets 2

SAARÖR02S3

100


Senast granskad/publicerad: