Kantpressare, vuxenutbildning

Hos Vuxenutbildningen i Jönköping kan du utbilda dig till kantpressare inom industri.

Som utbildad kantpressare formar du detaljer av metall i en pressmaskin. Det finns olika typer av pressmaskiner och arbetsuppgifterna skiljer sig beroende på vad du ska pressa och vilken maskin du arbetar vid. Du tillverkar delar som sedan används för att sättas ihop till färdiga produkter, exempelvis plåtdetaljer till en bil.

Utbildningsstart:
Klass och Flex: januari, mars, augusti och oktober

Ansökningsperiod: Ansökningsperioden till starten den 9 januari är förlängd. Sista ansökningsdag är den 12 december.

Se länk nedan

Läs mer om ansökningsperioder och studiestarter

Utbildningslängd: 40 veckor

Studieform: Klass eller flex

Förutsättningar för att studera på utbildningen:
Kunskaper motsvarande grundläggande svenska/svenska som andraspråk.

Vid frågor, vänligen kontakta Vägledningscentrum.


Utbildningsinnehåll

Industriteknisk bas:

Kurs

Kurskod

Poäng

Människan i industrin

MÄIMÄN01

100

Tillverkningsunderlag 1

TILTIL01

100

Produktionsutrustning 1

PRUPRD01S

100

Materialkunskap 1

MAEMAT01

100

Produktionsutrustning 2

PRUPRD02S

100500 poäng

Inriktning kantpress:

Kurs

Kurskod

Poäng

Datorstyrd produktion 1

DARDAT01S

100

Datorstyrd produktion 2

DARDAT02

100

Produktutveckling 1

PRKPRK01

100300Totalt

800 poäng

Senast granskad/publicerad: