Marknadsföringsadministratör, vuxenutbildning

Inom vuxenutbildningen i Jönköping finns en utbildning till marknadsföringsadministratör.

I utbildningen kommer du att få kunskap om bland annat marknadsföring inom fack- eller detaljhandeln och du kommer att lära dig att arbeta med exponering, kampanjer och butikskommunikation.

Utbildningsstart:
Klass: januari, mars, augusti och oktober
Flex: alla kursstarter under året

Ansökningsperiod: Se länk nedan

Läs mer om ansökningsperioder och studiestarter

Utbildningslängd: 45 veckor

Studieform: Klass och Flex
I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) på 7 veckor

Förutsättningar för att studera på utbildningen:
Kunskaper motsvarande grundläggande svenska/svenska som andraspråk

Utbildningsinnehåll

Kurs

Kurskod

Poäng

Administration 1

ADMADM01

100

Administration 2

ADMADM02

100

Affärskommunikation

AFFAFÄ00S

100

Företagsekonomi 1

FÖRFÖR01

100

Handel och hållbar utveckling

HANHAN0

100

Information och kommunikation 1

INFINF01

100

Information och kommunikation 2

INFINF02

100

Praktisk marknadsföring 1

HANPRA01

100

Praktisk marknadsföring 2

HANPRA02

100Totalt

900 poäng

 


Senast granskad/publicerad: