Persontransporter buss, vuxenutbildning

Inom vuxenutbildning i Jönköping kan du läsa en utbildning till bussförare.

Transportsektorn är serviceyrken där bemötandet av kunderna är viktigt. Det är även självständiga och ansvarsfulla yrken där man ska planera och organisera sina uppgifter. Innehållet i yrkena förändras i takt med den tekniska utvecklingen. Nya informations- och kommunikationssystem tillkommer, vilket ställer nya krav på kunskaper i t.ex. teknik, språk och data.

Utbildningsstart: Beräknad kursstart under våren 2023. Datum för kursstart läggs ut så fort beslut om start är fattat.

Utbildningslängd: Cirka 25 veckor

Utbildningsform: Klass
 
Förutsättningar för att studera på utbildningen:
Kunskaper motsvarande svenska/svenska som andraspråk från grundskolan eller från grundläggande nivå

Förutom detta ställs krav på B-körkort, samt att den sökande ska uppfylla kraven för körkortstillstånd för D-körkort. Eleven måste ha fyllt 24 år när utbildningen börjar för att ha möjligheten att få D-körkortet utfärdat. Läs mer om vad som gäller, se länken "Transportstyrelsen" längs ner på sidan.

Utbildningen medför viss kostnad, utöver litteratur.

Utbildningsinnehåll

Kurs

Kurskod

Poäng

Yrkestrafik - vux

TRAYRK1

300

Persontrafik - vux

PESPER1

200Totalt

500 poäng


Senast granskad/publicerad: