Trädgårdsutbildning anläggning/skötsel/odling, vuxenutbildning

Blommande blommor i vacker trädgård.

Inom vuxenutbildningen i Jönköping finns en utbildning inom trädgård med inriktning mot anläggning, skötsel eller odling.

Denna utbildning ger dig kunskap och praktiska färdigheter i hur man anlägger och sköter funktionella och hållbara utemiljöer som till exempel villaträdgårdar, parker och kyrkogårdar.
Du får kunskap om odling och användning av växter, hur man skapar en bra odlingsjord, gödslar, vattnar, samt färdigheter i beskärning av buskar och träd. Du kommer även att lära dig att hantera olika maskiner som används i yrket och du har även möjlighet att ta körkort för röjmotorsåg.

I utbildningen varvas både teoretiska och praktiska moment där lektionssalen kan vara ett växthus, en park eller ett traditionellt klassrum.

Utbildningsstart: 20 februari, 2023

Ansökningsperiod: 23 september - 18 november

Utbildningslängd: 43 veckor

Studieform: Klass

Förkunskaper: Betyg i svenska eller svenska som andra språk från grundskolan eller från grundläggande nivå.

Vid frågor, vänligen kontakta Vägledningscentrum.


Utbildningsinnehåll

Kurs

Kurskod

Poäng

Orienteringskurs

KGYORI1c

50

Marken och växternas biologi

BIGMAN0

100

Fordon och redskap

FOHFOR0

100

Växtkunskap 1

VÄXVÄX01

100

Växtkunskap 2

VÄXVÄX02

100

Skötsel av utemiljöer

SKÖSKÖ0

100

Trädgårdsanläggning 1

TRDTRÄ01

100

Entreprenörskap

ENTENR0

100

Beskärning och trädvård

SKÖBEK0

100

Trädgårdsodling

TRRTRA0

100

Trädgårdsodling - grönsaker, frukt och bär

TRRTRD0

100

Valbara fördjupningskurser

Du väljer en av kurserna anläggning, skötsel eller trädgårdsodling i slutet av utbildningen.

Specialisering anläggningTrädgårdsanläggning - specialisering

TRDTRÄ00S

100

Specialisering skötselSkötsel av utemiljöer specialisering

SKÖSKÖ00S

100

Specialisering trädgårdsodlingTrädgårdsodling – specialisering

TRRTRA00S

100Totalt

1150 poäng


Senast granskad/publicerad: