Yrkesförare godstransporter, vuxenutbildning

Inom vuxenutbildningen i Jönköping finns en utbildning till lastbilsförare.

Transportsektorn är serviceyrken där bemötandet av kunderna är viktigt. Det är även självständiga och ansvarsfulla yrken där man ska planera och organisera sina uppgifter. Innehållet i yrkena förändras i takt med den tekniska utvecklingen. Nya informations- och kommunikationssystem tillkommer, vilket ställer nya krav på kunskaper i t.ex. teknik, språk och data.

Utbildningsstart: 20 mars

Ansökningsperiod: 13 mars - 24 mars

Utbildningslängd: Ca 40 veckor

Utbildningsform: Klass  

Förutsättningar för att studera på utbildningen:
Kunskaper motsvarande grundläggande svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik från grundskolan eller grundläggande nivå.

Förutom detta ställs det krav på B-körkort. Den sökande ska även uppfylla kraven för körkortstillstånd för CE-körkort och måste ha fyllt 21 år när utbildningen börjar. I länken längst ner på sidan kan du läsa mer om kraven kring CE-körkort.

Utbildningen medför viss kostnad, utöver litteratur.

Utbildningsinnehåll

Kurs

Kurskod

Poäng

Yrkestrafik - vux

TRAYRK1

300

Godshantering - vux

GODGOD1

100

Fordonskombinationer - godstransporter

TRAFOR0

200

Godstrafik

GOSGOD0

200Totalt

800 poäng
Senast granskad/publicerad: