search
Sök
menu
Meny

Ansökan till trafiklärare

En komplett ansökan ska innehålla:

  • Slutbetyg från gymnasiet, komvux, folkhögskola eller motsvarande
  • Eventuella betyg från eftergymnasiala studier
  • Eventuella kursintyg som den sökande vill åberopa
  • Kopia på körkortets båda sidor
  • Godkänd körbedömning (Görs på TTC eller på trafikskola) Kan även skickas i in i efterhand

För att få söka skall Du ha haft B-körkort under minst 18 månader de senaste 10 åren. Kunna styrka Din skicklighet att köra allsidigt under en körbedömning samt ha lägst betyget E i Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2.

Har du har en utländsk gymnasiexamen måste den vara bedömd av UHR innan du kan skicka in din ansökan.Om det är fler sökande än platser till utbildningen görs ett urval där betyg/ körkort maximalt ger 10 poäng. Körbedömning 10 poäng samt intervjun 10 poäng. Sökande med högst poäng får förtur.


Om du istället väljer att skicka in kopior på Dina dokument via post till oss, anger du det i ansökan, samt skicka det till adressen nedan

Trafiklärarutbildningen
Yrkeshögskolan Jönköping
Box 3132
550 03 Jönköping

Årets ansökan öppnar den 15 mars och stänger 16 april. När Du skickat in Din anmälan bjuds du inom kort in till en intervju. Under intervjun ställer vi frågor för att se vilken grundläggande trafikkunskap Du besitter.

Kallelse till Intervju och erbjudande om körbedömning görs i april

Tid för personlig intervju kommer att skickas via mejl.

Nästa kursstart börjar 27 augusti 2018

Beslut om plats meddelas i början av Juni.

  Du ansöker genom att fylla i nedanstående formulär!