search
Sök
menu
Meny

CNC-tekniker blått certifikat automation, 200 Yhp

En ingenjör som startar en maskin i verkstaden.

Utbildningen vänder sig till dig som vill vidarutbilda och fördjupa dina kunskaper för att kunna arbeta inom företag med multifunktionsmaskiner för skärande bearbetning.

Vidareutveckla och fördjupa dina kunskaper inom CNC och mekatronik! Jönköpingsregionen är ledande i landet vad avser skärande bearbetning och det finns många företag som söker efter denna yrkeskompetens. Utbildningen har regionens största företag inom skärande bearbetning engagerade i ledningsgruppen.

Under utbildningen får du branschkunskap i kombination med kunskap om ISO programmering för CNC-styrda multifunktionsmaskiner. Du lär Dig mekatronik, Robotstyrning av CNC maskiner, projektleding samt CAM beredning.

Du kommer att arbeta i tredimensionella CAD-system, CAM-system och med de vanligaste CNC-programspråken. Du kommer arbeta med mekatroniska/ robotsystem anpassade för CNC maskiner. Skolan har en av landets bäst utrustade CNC och robotverkstäder samt mycket erfarna lärare med lång erfarenhet från branschen.

Start för utbildning: Planerad start till hösten 2021.

Kurser och yrkeshögskolepoäng

  • CAM beredning för CNC-maskiner 25
  • CNC - ISO programmering 25
  • CNC teknikerns yrkesroll samt projektledning 25
  • LIA 1 25
  • Produktionsteknik 25
  • Mekatronik 25
  • Ritningsläsning samt beredning 25
  • Robotstyrning av CNC-maskiner 25

Utbildningen leder till en fördjupad kunskap om tillverkningsprocessen och ger dig möjlighet att arbeta som avancerad CNC-tekniker, till exempel beredare eller produktionstekniker. Du kan även få arbetsuppgifter som att installera eller serva robotenheter anpassade för CNC miljön.

Förkunskapskrav är grundläggande behörighet, samt betyg E (eller motsvarande) i Cad 1, 50 p och datorstyrd produktion 1, 100 p. Om du inte uppfyller behörighetskraven kan vi göra en individuell prövning av dina meriter.

Urval: särskilt urvalsprov

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Utbildningen är CSN-berättigad.

Studietiden är förlagd till 40 veckor. Start augusti och avslut i juni. Lektioner, egna studier samt LIA (lärande i arbete) ingår.

Utbildningsanordnare och utbildningsställen
Tekniska Högskolan i Jönköping är ansvarig utbildningsanordnare och utbildningen genomförs av Yrkeshögskolan Jönköping (Jönköpings kommun).

Vill du veta mer om utbildningen är du välkommen att kontakta oss!

CNC tekniker automation 90 hp - planerad start ht 2020

Nu planeras för en kortutbildning om 90 högskolepoäng. Utbildningen riktar sig till dig som behöver förnya din kompetens för att behålla ditt arbete, men även för att gå vidare till nya mer avancerade arbetsuppgifter eller byta bana i arbetslivet.

Utbildningen ska stärka möjligheten till kompetensutveckling och omställning och bidra till att yrkeshögskolan blir ett tydligt verktyg i det livslånga lärandet.

Den första utbildningsomgången kommer att gå på halvfart under ett läsår med planerad start hösten 2020. Mer information kommer under våren.

Kontakt

Anders Rickman
Verksamhetschef
Tfn 076-815 38 00

Elisabeth Berglund
Utbildningsledare
Tfn 072-231 44 04