search
Sök
menu
Meny

Elkraftingenjör, 400 Yhp

kablar i verkstaden.

Utbildningen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom elkraft, för att kunna arbeta inom företag inriktade mot energi och elkraft försörjning.

Vidareutveckla och fördjupa dina kunskaper inom elkraftteknik! Det finns flera stora företag i regionen som söker efter denna yrkeskompetens. Utbildningen har flera av landets största aktörer inom elkraftprojektering engagerade i ledningsgruppen.

Under utbildningen får du branschkunskap i kombination med fördjupad kunskap om elkonstruktioner i CAD, elmaskiner, elkraftsystem högspänning, automatisering, elproduktion och de kurser som ingår i den allmänna behörigheten för elektriker.

Du kommer att arbeta med avancerade styrsystem, de vanligaste programmeringsspråken. Under utbildningen arbetar du med skarpa projekt och LIA (lärande i arbete) ute på företag. Skolan har utrustade verkstäder samt erfarna lärare/ konsulter med erfarenhet från elkraftbranschen.

Kurser och yrkeshögskolepoäng

  • Anläggningar för produktion och överföring av el samt industri, 40
  • Automatiseringsteknik inom elkraft, 24
  • Elinstallationer i byggnader, 40
  • Elkonstruktion, 25
  • Elmaskiner – drivsystem, 12
  • Examensarbete, 25
  • Högspänningsanläggningar, 16
  • Kvalitets- och miljöteknik, 20
  • LIA 1, 36

Utbildningen leder till möjlighet att arbeta som elkraftsingenjör, projektör inom elkraft, driftsplanerare, beredare eller driftmaskinist inom elkraft.

Förkunskapskrav är slutbetyg från el- och energiprogrammet eller motsvarande praktiska kunskaper från arbetslivet. Om du inte uppfyller behörighetskraven enligt ovan görs en individuell prövning av dina meriter

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Utbildningen är CSN-berättigad. Studietiden är förlagd till 80 veckor. Start augusti och avslut i juni. Lektioner, egna studier samt LIA (lärande i arbete) ingår.

Utbildningsanordnare och utbildningsställen
Tekniska Högskolan i Jönköping är ansvarig utbildningsanordnare och utbildningen genomförs av Yrkeshögskolan Jönköping (Jönköpings kommun).

Vill du veta mer om utbildningen är du välkommen att kontakta oss!

Kontakt

Cathrine Dånsjö
Utbildningsledare
Tfn 070-263 15 17

Anders Rickman
Verksamhetschef
Tfn 076-815 38 00