search
Sök
menu
Meny

Elprojektör, 200 Yhp

lektion i konstruktion.

Utbildningen vänder sig till dig som vill studera på yrkeshögskola för att fördjupa dina kunskaper inom elprojektering och elkonstruktion.

Under utbildningen får du branschkunskap i kombination med fördjupad kunskap om ellagstiftningen, CAD-ritningar. dokumenthantering, entreprenadjuridik samt projektledning.

Du kommer att arbeta med Magic CAD, Elvis och de dataprogram som används inom elprojekteringsbranschen.

Kurser och yrkeshögskolepoäng

  • Elinstallationer i byggnader, 40
  • Elkonstruktion, 38
  • Intelligenta hus och entreprenadjuridik, 25
  • LIA 1, 25
  • LIA 2, 25
  • Projektering och projektledning, 12
  • Regler och standarder, 12
  • Yrkesrollen och elprojektering, 23

Utbildningen leder till att du till exempel kan arbeta som elprojektör, elkonstruktör, eltekniker, CAD-ritare inom elteknik, teknikkonsult, yrkeslärare och arbets-/serviceledare inom el.

Förkunskapskrav är slutbetyg från el- och energiprogrammet eller motsvarande praktiska kunskaper från arbetslivet. Praktisk erfarenhet som elektriker/lärlingsåret är meriterande. Om du inte uppfyller behörighetskraven enligt ovan görs en individuell prövning av dina meriter.

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Utbildningen är CSN-berättigad.

Studietiden är förlagd till 40 veckor. Start augusti och avslut i juni. Lektioner, egna studier samt LIA (lärande i arbete) ingår.

Utbildningsanordnare och utbildningsställen
Tekniska Högskolan i Jönköping är ansvarig utbildningsanordnare och utbildningen genomförs av Yrkeshögskolan Jönköping (Jönköpings kommun).

Vill du veta mer om utbildningen är du välkommen att kontakta oss!

Kontakt

Cathrine Dånsjö
Utbildningsledare
Tfn 070-263 15 17

Anders Rickman
Verksamhetschef
Tfn 076-815 38 00