search
Sök
menu
Meny

Elprojektör, 200 Yhp

lektion i konstruktion.

Utbildningen vänder sig till dig som vill studera på yrkeshögskola för att fördjupa dina kunskaper inom elprojektering och elkonstruktion.

Under utbildningen får du branschkunskap i kombination med fördjupad kunskap om ellagstiftningen, CAD-ritningar. dokumenthantering, entreprenadjuridik samt projektledning.

Du kommer att arbeta med Magic CAD, Elvis och de dataprogram som används inom elprojekteringsbranschen.

Kurs Poäng

  • Elkonstruktion 25
  • Ellagstiftning samt entreprenadjuridik 25
  • Elprojektering 25
  • Elprojektörens yrkesroll samt projektl. 25
  • Elsäkerhet samt regler vid installation 25
  • Kvalitetsteknik och dokumentation 25
  • LIA 1 25
  • LIA 2 25

Utbildningen leder till att du till exempel kan arbeta som elprojektör, elkonstruktör, eltekniker, CAD-ritare inom elteknik, teknikkonsult, yrkeslärare och arbets-/serviceledare inom el.

Förkunskapskrav är slutbetyg från el- och energiprogrammet eller motsvarande praktiska kunskaper från arbetslivet. Praktisk erfarenhet som elektriker/lärlingsåret är meriterande. Om du inte uppfyller behörighetskraven enligt ovan görs en individuell prövning av dina meriter.

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Utbildningen är CSN-berättigad.

Studietiden är förlagd till 40 veckor. Start augusti och avslut i juni. Lektioner, egna studier samt LIA (lärande i arbete) ingår.

Utbildningsanordnare och utbildningsställen
Tekniska Högskolan i Jönköping är ansvarig utbildningsanordnare och utbildningen genomförs av Yrkeshögskolan Jönköping (Jönköpings kommun).

Vill du veta mer om utbildningen är du välkommen att kontakta oss!

Kontakt

Anders Rickman
Verksamhetschef
Tfn 076-815 38 00

Susanne Brage
Utbildningsledare
Tfn 072-233 67 97

Anders Rickman
Verksamhetschef
Tfn 076-815 38 00