search
Sök
menu
Meny

För arbetslivet om Yh, ledningsgrupp och LIA

Yrkeshögskoleutbildningars främsta mål är att tillgodose arbetslivets behov av kompetens. Har ni ett kompetensbehov? Kontakta oss!

Kort om Yh-utbildningar

Myndigheten för yrkeshögskolan: "Utmärkande för yrkeshögskolan är att de företag och organisationer som är knutna till utbildningarna är aktiva när det gäller såväl planering som genomförande av utbildningarna. Arbetslivets representanter sitter med i utbildningarnas ledningsgrupper. De kan också vara delaktiga genom att hålla i föreläsningar, delta i projekt och erbjuda praktikplatser."

Är ni intresserade av att sitta med i en ledningsgrupp? Vänligen kontakta oss.

LIA - Lärande i arbete (praktik)

Syftet med LIA är att de studerande skall få lära sig i en arbetsmiljö och oftast genomföra ett projekt. De skall vidareutveckla sina kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Handledare erbjuds utbildning hos Yrkeshögskolan Jönköping eller på arbetsplatsen, de får även handledarpärm, samtal och besök från Yrkeshögskolan på LIA-platsen. De studerande har även tillgång till extra handledning från Yrkeshögskolan Jönköping.

De studerande är försäkrade i sak och liv under sin LIA.

Är ni intresserade av att ta emot en studerande på LIA eller vill veta mer kontakta oss!

Kontakt

Anders Rickman
Verksamhetschef
Tfn 076-815 38 00

Elisabeth Berglund
Utbildningsledare
Tfn 072-231 44 04

Samuel Högberg
Utbildningsledare
Tfn 072-234 68 34

Tomas Ankarcrona
Utbildningsledare
Tfn 076-139 79 90