search
Sök
menu
Meny

För arbetslivet om YH, ledningsgrupp och LIA

Yrkeshögskoleutbildningars främsta mål är att tillgodose arbetslivets behov av kompetens.

Har ni ett kompetensbehov? Kontakta oss.

Kort om Yh-utbildningar

"Utmärkande för yrkeshögskolan är att de företag och organisationer som är knutna till utbildningarna är aktiva när det gäller såväl planering som genomförande av utbildningarna. Arbetslivets representanter sitter med i utbildningarnas ledningsgrupper. De kan också vara delaktiga genom att hålla i föreläsningar, delta i projekt och erbjuda praktikplatser." citat från

Myndigheten för yrkeshögskolan.

Är ni intresserade av att sitta med i en ledningsgrupp? Vänligen kontakta oss.

LIA - Lärande i arbete (praktik)

Syftet med LIA är att de studerande skall få lära sig i en arbetsmiljö och oftast genomföra ett projekt. De skall vidareutveckla sina kunskaper, färdigheter och kompetenser.
Handledare erbjuds utbildning hos Yrkeshögskolan Jönköpnig eller hos sig, de får även handledarpärm, samtal och vi besöker LIA-platsen. De studerande har även tillgång till extra handledning från Yrkeshögskolan Jönköping.

De studerande är försäkrade i sak och liv under sin LIA.

Är ni intresserade av att ta emot en studerande på LIA eller vill veta mer kontakta oss!

Kontakt

Anders Rickman
Verksamhetschef
Tfn 076-815 38 00

Cathrine Dånsjö
Utbildningsledare
Tfn 070-263 15 17

Madeleine Appelberg
Utbildningsadministratör
Tfn 072-720 81 00

Officiell e-postadress
yh@jonkoping.se