search
Sök
menu
Meny

Process- och automationsingenjör, 400 Yhp

Teknisk utrustning med skärmar, rör, datorer med mera längs med en tegelvägg. Utrustningen står på bänkar och hyllor.

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med automation, som robotprogrammering, service, underhåll och PLC-system inom avancerad tillverkning med mekatronik och styr-/reglerteknik.

Under utbildningen får du vidareutveckla och fördjupa dina kunskaper inom process och automation. Du får specialiserade kunskaper inom automation, programmering, IT-säkerhet och fjärrstyrning. Du får även kunskaper inom ledarskap, maskinsäkerhet och konstruktion för att till exempel kunna arbetsleda andra medarbetare och delta i projektgrupper.

Utbildningen har erfarna föreläsare från branschen och du jobbar i en av landets bäst utrustade robotverkstäder för utbildning. Genom LIA (lärande i arbete) ute på företag får du praktisk erfarenhet och kontakter.

Kurser och yrkeshögskolepoäng

 • Elkonstruktion 20
 • Examensarbete 25
 • Industriell IT 25
 • IT säkerhet 20
 • LIA 1. 25
 • LIA 2. 50
 • LIA 3. 25
 • Maskinsäkerhet 25
 • Mekatronik 1. 25
 • Mekatronik 2. 25
 • Processteknisk matematik 20
 • Reglerteknik 1. 25
 • Reglerteknik 2. 20
 • Robotteknik grund 20
 • Styrsystem 25
 • Yrkesrollen samt projektledning 25

Utbildningen leder till att du till exempel kan arbeta som process- och automationsingenjör, PLC-, SCADA- samt HMS-programmerare, service- och driftstekniker, eltekniker inom styr- och regler- och instrumentteknik och säkerhetsadministratör industriell IT.

Förkunskapskrav är grundläggande behörighet (gymnasieexamen) samt lägst betyget E/3/G i gymnasiekursen El- och energiprogrammets Mekatronik 1 (100 p). Alternativt motsvarande praktiska kunskaper från arbetslivet som prövas individuellt.

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Utbildningen är CSN-berättigad.

Studietiden är förlagd till 80 veckor heltid. Start augusti och slut i början juni. Lektioner, egna studier samt LIA ingår. Ca 70 % av utbildningen motsvarar vår mycket eftertraktade utbildning Automation- och Robotingenjörsutbildning.

Utbildningsanordnare och utbildningsställen
Tekniska Högskolan i Jönköping är ansvarig utbildningsanordnare och utbildningen genomförs av Yrkeshögskolan Jönköping (Jönköpings kommun).

Vill du veta mer om utbildningen är du välkommen att kontakta oss!

Kontakt

Anders Rickman
Verksamhetschef
Tfn 076-815 38 00

Samuel Högberg
Utbildningsledare
Tfn 072-234 68 34

Martin Will
Utbildare