search
Sök
menu
Meny

Produktionsutveckling, 300 Yhp

Studenter laborerar.

Utbildningen vänder sig till dig som vill studera på yrkeshögskola för att självständigt och på ett ansvarsfullt sätt leda och koordinera utvecklingsprocesser inom produktionsteknisk verksamhet.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som produktionsledare, produktionsutvecklare, kvalitetstekniker eller produktionstekniker.

Utbildningens innehåll

Under utbildningen får du möjlighet att utveckla dina kunskaper inom effektiv produktion. Fokus ligger på ökad kompetens inom kontinuerligt kvalitetsarbete, LEAN production och produktionsutveckling kopplat till faser, flöden och processer, både teoretiskt och praktiskt.

Dessutom lär du dig att behärska berednings-, planerings- och kalkyleringsarbete inom produktionsekonomi och modern atomatiserad tillverkning. Du tränas under hela utbildningstiden att arbeta i team för att öka din förmåga till samarbete och problemlösning. Din kommunikativa förmåga, både muntlig och skriftlig, tränas också kontinuerligt genom utbildningen.

Utbildningens upplägg

Utbildningen är kostnadsfri och bedrivs på heltid i tre orter i Jönköpings län: Värnamo, Nässjö och Jönköping. Undervisningen sker växelvis mellan orterna och kommer att förläggas både i skola, i verkstadsmiljö samt kontinuerligt ute på företag i form av Lärande i arbete (LIA).

Jönköping University, Tekniska Högskolan i Jönköping är utbildningens huvudman. De har tagit fram utbildningen i nära samarbete med några av norra Europas ledande teknikföretag så att den väl svarar mot företagens kunskapsbehov.

Teori i praktiken

Under LIA får du möjlighet att arbeta med skarpa projekt på företagen. Studiebesök, gästföreläsningar och skarpa projekt i andra kurser ger också en tydlig koppling till yrkesrollen och möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper i praktiken under utbildningens gång.

Kurser och yrkeshögskolepoäng

Termin 1
Projektmetodik och projektstyrning - 25 Yhp
Produktionsekonomi - 25 Yhp
LIA 1 - 50 Yhp

Termin 2
Ledarskap och projektledning - 25 Yhp
Kvalitet och hållbar produktion - 25 Yhp
LIA 2 - 25 Yhp
Produktionsutveckling 1 - 25 Yhp

Termin 3
LEAN - 25 Yhp
Robotisering och automatisering - 25 Yhp
Examensarbete - 15 Yhp
LIA 3 - 10 Yhp


5 Yhp motsvarar 1 vecka

Kontakt

Anders Rickman
Verksamhetschef
Tfn 076-815 38 00

Elisabeth Berglund
Utbildningsledare
Tfn 072-231 44 04