search
Sök
menu
Meny

Projektledare inom lagerlogistik, 200 Yhp

Utbildningen vänder sig till dig som vill studera på yrkeshögskola för att få kännedom om hur man automatiserar lagerverksamheter och anpassar dem efter e-handelns logistikflöde.

Under utbildningen arbetar du med skarpa projekt och LIA (lärande i arbete), ute på företag. Dessutom kommer du att kunna behärskar och kartlägga flödesprocesser, godshantering, lagerstyrning samt kvalitetssystem.

Utbildningen har föreläsare från branschen och upplägget är föreläsningar, grupparbeten, självständigt arbete samt erfarenhet från arbetslivet genom LIA (som du främst söker själv och därmed kan rikta in dig mot till exempel en viss marknad eller ett företag).

Start för utblldning: Planerad start till hösten 2021, utbildningen erjbjuds inte under 2020. 

Kurser och yrkeshögskolepoäng

  • Automatisering av lager 20
  • E-handel och IT inom logistiken 30
  • Godshantering, lagerstyrning och flödesoptimering 30
  • Kvalitet och miljöledingssystem 25
  • LIA 1 25
  • LIA 2 25
  • Projektledning och logistiksystem 45

Exempel på yrkesroller är projektledare inom lagerlogistik, logistikutvecklare, Supply Chain koordinator, logistiker med e-handelskompetens, logistikkonsult, lagerplanerare med mera. Behovet är stort inom Jönköpings region.

Förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt transport- och fordonstekniskt program eller handels- och administrationsprogrammet eller motsvarande kunskaper från arbetslivet. Om du inte uppfyller behörighetskraven enligt ovan görs en individuell prövning av dina meriter.

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Utbildningen är CSN-berättigad.

Studietiden är förlagd till 40 veckor heltid. Lektioner två dagar per vecka, preliminärt måndag-tisdag. LIA 1 och 2 (praktik) genomförs heltid under fem veckor vardera.

Utbildningsanordnare och utbildningsställen
Jönköping University, Tekniska Högskolan i Jönköping är ansvarig utbildningsanordnare och utbildningen genomförs av Yrkeshögskolan Jönköping (Jönköpings kommun).

Utbildningen är förlagd till Jönköping och så även LIA. Vi uppmuntrar studerande att söka LIA själva, speciellt studerande utanför Jönköpingsregionen. Mer information och stöd ges efter antagning.

Kontakt

Anders Rickman
Verksamhetschef
Tfn 076-815 38 00

Tomas Ankarcrona
Utbildningsledare Lager och Logistik
Tfn 076-139 79 90