search
Sök
menu
Meny

Svetsspecialist och Svetsinspektör- IWS, IWI -S, 225 Yhp

Utbildningen vänder sig till dig som vill vidareutbilda och fördjupa dina kunskaper inom svetsning.

Vidarutveckla och fördjupa dina kunskaper inom svetsning! Efter utbildningen erhålls licens som IWS samt kunskaper att klara certifieringen som svetsinspektör IWI-S. I landet finns många företag som söker efter dessa yrkeskompetenser.

Under utbildningen får du branschkunskaper i kombination med de kunskaper som krävs för att arbeta som svetsansvarig. Du lär dig svetskonstruktion, svetsmetallurgi - materiallära, avancerade svetsmetoder - svetsutrustning samt projektledning.

Du kommer att arbeta med konstruktionsberäkningar, granskning av svetsarbete, beräkningar av svetsdiskontinuiteter samt produktionsekonomi. Skolan har en väl utrustad svetsverkstad samt erfarna svetslärare med behörighet av svetskommissionen att utbilda på Yh-nivå.

Kurser och yrkeshögskolepoäng

  • Kvalificerade svetsares yrkesroll samt projektledning 25
  • LIA 1 25
  • LIA 2 25
  • Svetsarbete inom produktion & kvalitetssäkring 35
  • Svetsinspektörsrollen IWI-S 50
  • Svetskonstruktion 15
  • Svetsmetallurgi och materiallära inom svetsning 25
  • Svetsmetoder och svetsutrustning 25

Utbildningen leder till en fördjupade kunskaper inom svetsning samt möjlighet att arbeta som exempel svetsansvarig eller svetsinspektör.

Förkunskapskrav är industritekniskt program eller motsvarande kunskaper, samt tre års arbetslivserfarenhet från svetsande tillverkning. Utbildningen inleds under hösten med kurser som riktas mot svetsspecialist IWS för att under våren leda vidare till kunskaper för svetsinspektörer IWI-S.

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Utbildningen är CSN-berättigad.

Studietiden är förlagd till 45 veckor. Start augusti och avslut i juni. Lektioner, egna studier samt LIA (lärande i arbete) ingår.

Utbildningsanordnare och utbildningsställen
Tekniska Högskolan i Jönköping är ansvarig utbildningsanordnare och utbildningen genomförs av Yrkeshögskolan Jönköping (Jönköpings kommun).

Vill du veta mer om utbildningen är du välkommen att kontakta oss!

Kontakt

Anders Rickman
Verksamhetschef
Tfn 076-815 38 00

Elisabeth Berglund
Utbildningsledare
Tfn 072-231 44 04