search
Sök
menu
Meny

Trafiklärare, 300 Yhp

halkbanan på TTC. 

Bli trafiklärare i Jönköping! Landets största utbildningsenhet för transport och logistik TTC och Yrkeshögskolan Jönköping startar i höst en trafiklärarutbildning i Jönköping. Med våra samlade resurser och erfarenhet av trafikutbildningar kan vi garantera att hålla en hög kvalitet på utbildningen. 

Som trafiklärare har du en god arbetsmarknad med stora möjligheter att få arbete direkt efter utbildningen. Du får möjlighet att påverka och utveckla individer så att de blir tryggare förare, ökar trafiksäkerheten och minskar miljöpåverkan. Det är ett meningsfullt arbete där du också ser konkreta resultat av din insats.

Utbildningen kommer till stor del att bedrivas på TTC (Transport och Trafiktekniskt Centrum i Jönköping) som är en av Sveriges modernaste anläggningar med trafikövningsplats och mycket rutinerade utbildare. Undervisning bedrivs av lärare som har lång erfarenhet som trafiklärare och utbildare.

Kurs Poäng

 • Arbetsmiljö och ansvar 10
 • Examensarbete 12
 • Fordonssäkerhet och miljö 35
 • Författningskunskap 35
 • LIA 1 25
 • LIA 2 50
 • Trafikpsykologi 35
 • Trafiksäkerhetsarbete 23
 • Yrkespedagogik - Trafiklärare 1 25
 • Yrkespedagogik - Trafiklärare 2 50

Utbildningen bedrivs på helfart och är CSN-berättigad. Utbildningen är kostnadsfri men litteratur och liknande bekostar de studerande själva.

Upplägg

Utbildningen startar 27 augusti 2018 och har endast uppehåll två veckor 1-12 juli 2019, avslutas 3 november 2019. Under utbildningen varvas teori, eget arbete, praktisk körning samt lärande i arbete (LIA).

Antagning

Grundläggande behöriget – gymnasieexamen med lägst G i 2250 poäng.

Särskild behörighet: Trafiklärarutbildningar styrs av Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter gällande särskilda förkunskaper samt innehåll.

Förkunskapskrav (från myh.se)

 • ha uppnått kunskaper motsvarande betygsnivå lägst E i svenska 2 eller svenska som andra språk 2 eller motsvarande kunskaper,
 • inneha körkort med förarbehörighet B, och under sammanlagt minst 18 månader av de senaste tio åren haft ett körkort med sådan behörighet
 • ha vana och skicklighet att köra fordon av det slag som avses i punkt 2, samt kunna styrka sin allsidiga kör- och trafikvana genom en körbedömning genomförd av utbildaren eller den som utbildaren utser.

Särskilt prov, obligatoriskt för ansökan

Körprov fastställt av ledningsgruppen, genomförs hos anordnare av trafiklärarutbildning. Innehåller fem bedömningsområden. Intervju med inriktning mot för utbildningen viktiga kompetensområden. Körprov och intervju kan ge maximalt 10 poäng vardera.

För att kunna bedöma din kör- och trafikvanan behöver du genomgå en av de regionala trafikskolorna framtagen körbedömning. Testet tar ca 60 minuter och kostar 1 000 kr att genomföra. För att förbereda dig inför testet kan du ladda ner en körbedömningsmall, länk finns under Dokument.

Inför körbedömningen bör du träna in ordningsföljd för två moment. Du ska dessutom kunna berätta för din körbedömare vad du gör samtidigt som du genomför delarna i ordningsföljden. Se sidan 2 på blanketten.

Du kan göra testet på följande trafikskolor
Ta körkort Jönköping tfn: 036 - 35 15 17
Centrala Trafikskolan Ulricehamn tfn: 0321-166 80
Egerts och Ulfs, Jönköping tfn: 036 - 71 19 30
Vetlanda trafikskola tfn: 0383-145 40
Mattssons Trafikskola i Värnamo Gislaved tfn: 0371-143 70
Tranås Trafikskola tfn: 0140 - 311940

Du bör själv skriva ut bedömningsmallen och ta med det till den trafikskolan du bokar tid hos. Ladda ner den under Dokument.

Du får genomföra max 1 körbedömning per antagningstillfälle och de är endast giltiga under gällande antagningsomgång.

Förbered dig genom att läsa igenom mallen i god tid före du ska genomföra din bedömning.

Tänk över din egen körning och öva på de olika delarna i bedömningen.

Utbildningsanordnare och utbildningsställen

Jönköpings kommun är ansvarig utbildningsanordnare och utbildningen genomförs av Yrkeshögskolan Jönköping.

Kontakt

Andreas Ogenblad
Utbildningskoordinator
Tfn 072-233 67 97 (växel)
Officiell e-postadress
Tfn 072-233 67 97 (växel)

Johan Lindell
Utbildare Trafik
tfn 072 238 40 85

Egon Hoffmann
Utbildningsledare Trafik
tfn 072 238 39 19

Kim Hoffman
Utbildningsledare Trafik
tfn 076-867 17 90