search
Sök
menu
Meny

VA-projektör, 200 Yhp

Fem män sitter runt ett bord och jobbar med programering. Sladdar och teknisk utrustning på bordet. 

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med att designa, konstruera och tillgodose hela Sveriges behov av förnyat VA-nät. Du kan också arbeta med att projektleda VA för ny infrastruktur och nybyggnationer.

Under utbildningen får du fördjupade kunskaper inom vatten och avlopp, bland annat kompetens för att beräkna, projektera och dimensionera VA-anläggningar samt underhållsplanering. Du övar också projektledning och lär dig kvalitets- och miljösäkra samt beräkna och projektera VA-anläggningar.

Föreläsningar med erfarna föreläsare från branschen varvas med praktiska övningar. Genom LIA (lärande i arbete) ute på företag får du praktisk erfarenhet och kontakter.

Kurser och yrkeshögskolepoäng

  • Anläggningsteknik och utförandemetoder 25
  • Dimensionering av VA system 25
  • Examensarbete 25
  • Kvalitetsteknik och Arbetsmiljö 25
  • LIA 25
  • VA-juridik samt entreprenadjuridik 25
  • VA-projektering 25
  • VA-projektörens yrkesroll samt projektledning 25

Utbildningen leder till att du till exempel kan arbeta som VA-projektör, CAD-samordnare, ledningssamordnare, arbetsledare inom mark och anläggning samt teknikkonsult.

Förkunskapskrav är grundläggande behörighet (gymnasieexamen) samt lägst betyget E/3/G i Bygg och anläggning 1 (200 p) eller Entreprenadteknik (100 p) eller Byggnadsverk (100 p) från Bygg- och anläggningsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet respektive Teknikprogrammet. Alternativt motsvarande praktiska kunskaper från arbetslivet som prövas individuellt.

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Utbildningen är CSN-berättigad.

Studietiden är förlagd till 40 veckor heltid. Start 16 december 2019. Lektioner, egna studier samt LIA ingår. Observera att det kan finnas möjlighet till ett traineesystem för ett antal studerande.

Utbildningsanordnare och utbildningsställen
Tekniska Högskolan i Jönköping är ansvarig utbildningsanordnare och utbildningen genomförs av Yrkeshögskolan Jönköping (Jönköpings kommun).

Vill du veta mer om utbildningen är du välkommen att kontakta oss!

Kontakt

Anders Rickman
Verksamhetschef
Tfn 076-815 38 00