search
Sök
menu
Meny

Värdeskapande logistik, 400 Yhp

Allt är logistik! Under utbildningen värdeskapande logistik får du teori som du sedan tillämpar praktiskt för att ge dig kompetenser inför ditt framtida logistikjobb.

Vidareutveckla och fördjupa dina kunskaper inom logistik! Här får du kännedom om hur man effektiviserar varuflöden samt de regler, lagar och avtal som styr internationella transporter, export/import. Dessutom kommer du att kunna välja transportalternativ och styra varuflöden, hantera miljökrav och farligt gods. Under utbildningen arbetar du med skarpa projekt under LIA (lärande i arbete) ute på företag.

Utbildningen har föreläsare från branschen och upplägget är föreläsningar, grupparbeten, självständigt arbete samt erfarenhet från arbetslivet genom LIA (som du främst söker själv och därmed kan rikta in dig mot till exempel en viss marknad eller ett företag).

Kurser och yrkeshögskolepoäng

 • Branschdokumentation och Juridik 25
 • Ekonomistyrning 25
 • Examensarbete 25
 • Inköp & Försäljning 25
 • Internationell Handel och Tullhantering 25
 • LIA 1 25
 • LIA 2 25
 • LIA 3 75
 • Värdeskapande Logistik 50
 • Värdeskapande Logistik och Green Logistics 25
 • Värdeskapande System och Kvalitetssäkring 25
 • Värdeskapande Transportlösn. med IT-verktyg 25
 • Yrkesrollen logistiker samt Projektledning 25

Exempel på yrkesroller är logistiker, logistiker för transportplanering, logistikadministratör, transportlogistiker, transportledare, speditör med mera. Behovet är stort inom Jönköpings region.

Förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt fordons- och transportprogrammet eller handels- och administrationsprogrammet eller motsvarande kunskaper från arbetslivet. Om du inte uppfyller behörighetskraven enligt ovan görs en individuell prövning av dina meriter.

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Utbildningen är CSN-berättigad.

Studietiden är förlagd till 80 veckor heltid. Lektioner tre dagar/vecka och två dagar egna studier. LIA (lärande i arbete) är förlagt till termin två, tre och fyra.

Utbildningsanordnare och utbildningsställen
Tekniska Högskolan i Jönköping är ansvarig utbildningsanordnare och utbildningen genomförs av Yrkeshögskolan Jönköping (Jönköpings kommun).

Studiegrupper i Ljungby, Mariestad och Falköping (minimigräns finns).

Vill du veta mer om utbildningen är du välkommen att kontakta oss!

Kontakt

Anders Rickman
Verksamhetschef
Tfn 076-815 38 00

Tomas Ankarcrona
Utbildningsledare Lager och Logistik
Tfn 076-139 79 90