”Du finns på plats där livet ska fungera”

Malin Munter med ryggsäck

Vill du bli min kollega? Malin Munter är en av de sjuksköterskor som jobbar i Jönköpings kommun idag.

Omvärlden förändras. Jönköping växer. Fler invånare innebär större behov av vård – och därmed mer personal. Jönköpings kommun har rekrytering av cirka 20 nya sjuksköterskor på agendan – är du en av dem?

– Vi har behövt bli fler sedan länge. Framförallt efter den pågående förändringen med kortare vistelse på sjukhus som innebär att mer vård och omsorg sker i hemmet. Men personalstyrkan har inte ökats på många år, säger Marianne Lillieberg som är funktionschef inom kommunens hälso-och sjukvård.

Men nu verkar det bli förändring. Pandemin har verkligen tydligt visat behov av framförallt fler sjuksköterskor och i koalitionens budgetförslag för 2022 ryms medel för nyrekrytering.
– Primärt ska vi öka med cirka 20 sjuksköterskor och samtidigt är det viktigt att vi stärker vår kompetens med mer specialistkunskap, poängterar Marianne.

Varför ska jag söka en tjänst som sjuksköterska i Jönköpings kommun?
-Det finns många anledningar. Framförallt får du arbeta självständigt och vara med och planera din dag men också jobba i team med andra. Du får en stor frihet i vardagen och kan vara delaktig i vårt strukturerade utvecklings- och förändringsarbete. Det är väldigt viktigt för oss att våra medarbetare blir medskapare och att de får tillfälle att dela med sig av sina olika erfarenheter och upplevelser.

– Något jag märkt att många uppskattar med att jobba inom kommunal hälso- och sjukvård är att de får möta patienterna i hemmet. Även om du har din profession blir det mer jämställt. Du kommer närmre människorna och finns där för dem där de är, på plats där livet ska fungera. En annan skillnad mot många andra sjuksköterskejobb är att det i kommunen blir relativt få kväll- och helgpass.

Trygg introduktion för nyexaminerade

Den som är nyexaminerad får en trygg introduktion till sin nya tjänst för att ge möjlighet att växa in i rollen som sjuksköterska
– De första veckorna arbetar man till exempel dagtid och eventuellt vissa kvällar eller helger men då tillsammans med erfaren kollega, under dessa veckor har man alltid kollegor kring sig. Alla nyanställda blir även en del av ett introduktionsnätverk och får tid att träffas i grupp, utbyta kunskap och erfarenheter. Men också tid att bara reflektera över sin egen roll.

Ökat ansvar för erfarna medarbetare

För medarbetare som har lite längre erfarenhet finns stora möjligheter att utveckla sina specialistkompetenser och att ta större ansvar i den mer avancerade vården.
– För den som vill vidareutbilda sig finns möjlighet att studera på förmånliga villkor.

Kom och jobba med oss på Jönköpings kommun

Vi söker sjuksköterskor - läs mer och sök jobb