Håll dig uppdaterad om världsläget – Rysslands invasion av Ukraina

Nacken på en yngre kille med blå jacka

Har du frågor och funderingar kring Rysslands invasion av Ukraina och det påverkade säkerhetsläget i Europa och Sverige? Här finns viktiga länkar med uppdaterad, sann och säker information. Samt råd och stöd till oroliga barn och vuxna.

Det gör kommunen just nu

Flyktingströmmen från Ukraina är mycket stor och det svenska flyktingmottagandet är på agendan. Kommunen ser just nu över vilka lokaler som skulle kunna vara lämpliga och som finns att tillgå om flyktingar behöver tas om hand i Jönköping. Samtidigt samverkar kommunen med flera andra kommuner inom F-samverkan, med länsstyrelsen, regionen, Migrationsverket och andra viktiga aktörer och följer händelseutvecklingen.

Information om svenskt flyktingmottagande - Migrationsverket Länk till annan webbplats.

Information och källkritik

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk. Leta information från flera olika källor för att få en rättvis bild av läget och sprid inte obekräftade rykten. På Krismyndigheten finns samlad information om omvärldsläget och det som händer just nu i Ukraina. Där finns även information som riktar sig direkt till barn och unga.

Frågor och svar för barn som är oroliga för krig

Uppdaterad information om säkerhetsläget i Sverige och världen Länk till annan webbplats.

Som vuxen är det klokt att prata med barnen om att inte lita på all information de ser/läser. På appen Tiktok och i andra sociala medier har det till exempel spridits rykten om att Sverige snart kommer att vara i krig vilket inte stämmer.

Tips och råd om källkritik – MSB

Krisberedskap

Här kan du läsa om hur du kan förbereda dig inför en allvarlig störning i samhället och tips om vad som kan vara bra att ha hemma.

Förbered dig inför en kris – MSB

Många förbereder sig för kris genom att fylla sina krisförråd och i samband med detta har efterfrågan på jodtabletter ökat kraftigt.

Information om jod och kärnteknik – Strålsäkerhetsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Det är i nuläget inte aktuellt att ställa i ordning skyddsrum - det sker först när regeringen fattar beslut om höjd beredskap. Men du som vill veta var ditt närmsta skyddsrum finns eller hur det används kan göra det här:

Information, frågor och svar om skyddsrum – MSB Länk till annan webbplats.

Viktig information om "Hesa Fredrik"

Måndagen den 7 mars klockan 15 kontrolleras utomhusvarningen och signalen Viktigt meddelande till allmänheten, även kallad Hesa Fredrik. Den signal du hör under dagen är alltså ett test – och trots omvärldsläget ingen anledning till oro. Signalen testas även den 13 juni, 5 september och 5 december.

Om du skulle höra varningssignalen vid någon annan tid än vid provtillfällena ska du bege dig inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation och lyssna på din lokala radiokanal, Sveriges Radio P4, för mer information.

Läs mer om VMA och varningssignalen – Krisinformation Länk till annan webbplats.

Information på andra språk än svenska

Till barn och unga som känner oro

Att känna oro, ångest eller rädsla över något är inte farligt, men kan vara obehagligt. Om du känner oro, ångest eller rädsla kan det vara skönt att prata eller chatta med någon. Det kan vara med en nära vän eller vuxen som du litar på, men det kan också vara skönt att prata med någon där du kan vara anonym.

Uppdrag psykisk hälsa har listat olika förslag på vart du kan vända dig för att prata med någon.

Uppdrag psykisk hälsa Länk till annan webbplats.

Du kan också kontakta skolsköterska eller kurator på din skola. De finns på plats som vanligt och du kan nå dem både via e-post eller telefon. På den här sidan kan du hitta länkar direkt till din skolas hemsida där du hittar rätt kontaktuppgifter.

Elevhälsan i Jönköpings kommun Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: