search
Sök
menu
Meny

Så ställde vi om i pandemin

Person som skriver på ett papper. En kaffekopp syns i bilden.

Pandemin påverkar oss alla på olika sätt. Här kan du läsa reportage om hur våra verksamheter har påverkats, ställt om och tänkt annorlunda. #coronaberättelser

Hemtjänst-19 till er tjänst. Teamet, som bildades i början av sommaren, ser till att medborgare som smittats av coronaviruset får sin hemtjänst.

"Vi måste hela tiden ligga steget före"

Enhetscheferna på Öxnebacka äldreboende, Lisa Havskog och Eija Almlöw ser tillbaka på ett halvår som inte liknat något annat de tidigare upplevt.

"Pandemin kastade omkull vårt fokus"

Ena dagen har bassängerna ekat tomma, andra dagen har köerna ringlat sig långa. Pandemin har gett de kommunala baden en vardag som svänger fram och tillbaka mer än vattnet när vågmaskinen är igång.

"Tillfälllig möjlighet att hjälpa till"

Nyanlända gymnasieungdomar som hjälper seniorer att utveckla sina digitala kunskaper låter som ett spännande projekt. Men hur har det gått under pandemin?

"Vi fick verkligen tänka om"

Sofia Backéus, driftschef på verksamhetsservice TK, var ny på jobbet när pandemin tog sitt grepp om samhället i början av 2020. På kort tid förändrades vardagen på fler än ett sätt.

"Vi har delat med oss av vår kunskap om smittstädning"

I början av mars skulle Terese Gustafsson, driftschef på café Hoven, ha gått på konsert i Oslo. Men knappt ett dygn innan Bryan Adams förväntades kliva på scenen utropades pandemilarm och allting ställdes in.

"Även i dessa tider pågår ju livet för fullt"

I samtid med att pandemilarm utropades i början av mars ökade antalet inkomna mejl till upphandlingsavdelningen på Jönköpings kommun. Många verksamheter, framförallt inom Socialtjänsten, efterlyste skyddsutrustning. Behovet växte samtidigt som utbudet krympte – en klurig utmaning för inköpscontroller Thomas Rohdén och hans kollegor.

”Saker och ting blir nästan aldrig som man tänkt sig”

När Iva-personalen på Ryhov äntligen får vaccin mot covid-19 är det skolsköterskorna från Jönköpings kommun som håller i sprutorna.
”Det kändes unikt, som ett historiskt ögonblick. Det känns bra att göra en god gärning. Iva-personalen är så trötta och har kämpat så hårt, så länge”.

"Det kändes som ett historiskt ögonblick"

Vi går mot ljusare tider – vaccinationer pågår. Distriktsjuksköterskorna i kommunens vaccinationsteam har bråda dagar. Sedan årsskiftet har de fått ställa om från sin vanliga vardag och fokusera på att ordinera och vaccinera.

”Utmaningen är att få ut vaccin i rätt dos, i rätt tid, till rätt person”

Ekhagens gästhem, en avdelning med specialiserad palliativ vård, har varit ett undantag i pandemin. Verksamheten har inte haft något besöksförbud och anhöriga har varit välkomna varje dag. Ändå har de inte haft ett enda fall av covid-19.

”Vi har löst det med gemensam planering och noggrannhet”

Stängda grundskolor i pandemin ger stora konsekvenser. För att kunna hålla öppet har några medarbetare på stadskontoret tillfälligt bytt roll och gjort inhopp i kärnverksamheten. ”Det har varit en väldigt viktig insats men de som gjort den stora hjälteinsatsen är förstås alla våra anställda lärare."

"Lärarna har gjort en hjälteinsats i pandemin"länk till annan webbplats