search
Sök
menu
Meny

Vaccination mot covid-19

Vaccinationssprutor på en bricka 

Vaccination är det bästa sättet att undvika att bli allvarligt sjuk i covid-19 – och det är avgörande för att hindra smittspridningen. Därför är det viktigt att du vaccinerar dig när det är din tur. Här får du en översikt av den preliminära planen.

illustration vaccinationsfaser


Bilden ovan visar den preliminära planen framåt, indelad i fyra olika faser – med information om när de olika grupperna beräknas få sina vaccinationssprutor.

Fas 1 (prel. januari-februari): Personer på särskilda boenden för äldre, personer med hemsjukvård eller hemtjänst samt vuxna som lever tillsammans med någon av de tidigare nämnda. Även vård- och omsorgspersonal som arbetar nära tidigare beskrivna.

Fas 2 (prel. början av mars): Personer som är 65 år och äldre, personer som är 18 år och äldre som har insatser enligt LSS eller har beslut om assistansersättning. Även vård- och omsorgspersonal som arbetar nära tidigare beskrivna.

I denna fas ingår även personer som har ett särskilt medicinskt tillstånd, t.ex. har genomgått en transplantation eller får dialys, eller bor med någon som har det.

Fas 3 (prel. mars-april): Personer 18-64 år som tillhör en riskgrupp.

Fas 4 (prel. april-juni):
Alla personer över 18 år och äldre som inte tillhör fas 1-3.


Mer information och svar på vanliga frågor:

Vård och omsorg - frågor och svar om vaccination

1177 – Vaccination mot covid-19