Avfall från hushåll

Här finns information om sortergårdar och återvinningsstationer och annat som är bra för dig som privatperson att veta gällande ditt hushållsavfall.

June Avfall och Miljö AB är ett kommunägt bolag som sköter sophämtning, slamtömning och driver sortergårdar i Jönköpings, Habo och Mullsjö kommuner.

June Avfall och Miljö AB Länk till annan webbplats.

Sortera avfallet hemma

Idag går det mesta av avfallet att sortera och lämna till återvinning. Förpackningar, tidningar och små batterier kan du lägga i ditt kärl om du har fastighetsnära insamling, FNI, eller lämna till återvinningsstation. Grovavfall, farligt avfall, elavfall och stora batterier lämnar du till sortergården.

Fastighetsnära insamling, FNI Länk till annan webbplats.

Sortergårdar

June Avfall driver sortergårdarna, eller återvinningscentraler som det ibland kallas, i Jönköpings, Habo och Mullsjö kommun. Dit kan du som privatperson lämna farligt avfall, elavfall och grovavfall kostnadsfritt. Sortergårdarna är bemannade med kunnig personal. Personalen finns där för dig så tveka inte att fråga dem om du är osäker på i vilken container du ska slänga ditt avfall! På de flesta sortergårdar finns också så kallade prylbodar dit du kan lämna de saker du inte längre vill ha, men som är för fina för att slängas. Sakerna körs sedan till de secondhand butiker vi samarbetar med och säljs i deras butiker.

Sortergårdar i Jönköpings kommun

  • Bankeryd sortergård - Tallvägen
  • Bottnaryd sortergård - Industrigatan
  • Gränna sortergård - Johan Werners gränd
  • Huskvarna sortergård - Kungsängsvägen
  • Jönköpings sortergård - Returvägen
  • Kaxholmens sortergård - Vistakullevägen
  • Tenhult sortergård - Tegelvägen
  • Torsvik sortergård - Betavägen
  • Visingsö sortergård - vägen mot Näs

Sortergårdar Länk till annan webbplats.

Farligt avfall Länk till annan webbplats.

Återvinningsstationer

I kommunen finns cirka 40 återvinningsstationer utplacerade. De är obemannade och där kan du lämna förpackningar, tidningar och små batterier dygnet runt. Vid nedskräpning vid återvinningsstationerna kontakta förpacknings- och tidningsinsamlingen, telefon 0200-88 03 11

Förpacknings & tidningsinsamlingen, Fti Länk till annan webbplats.

Flyttanmälan för avfallsabonnemang

Har du sålt din fastighet eller köpt en ny? Se till att rätt person är mottagare och ansvarig för avfallsabonnemanget genom att göra en flyttanmälan till June avfall & miljö

Flyttanmälan, June avfall & miljö Länk till annan webbplats.

Renhållningsordning för Jönköpings kommun

I varje kommun ska det finnas en avfallsplan med tillhörande avfallsföreskrifter. Vi arbetar efter ”avfallstrappan” som innebär att vi i första hand ska se till att minska uppkomsten av avfall. Det avfall som ändå uppstår ska vi återanvända, återvinna och i sista hand, om det inte finns något annat sätt att ta hand om avfallet på, ska det deponeras, det vill säga lämnas till en soptipp.

June avfall Länk till annan webbplats.

Beställning av kanylburkar för apotek

Apoteken kan beställa kanylburkar på June Avfall och Miljös hemsida. För att beställa, följ länken nedan. Observera att det endast gäller för apotek. Privatpersoner ska vända sig direkt till det apotek som har receptet för att få kostnadsfri kanylburk.

Beställning av kanylburkar för apotek Länk till annan webbplats.

Avfallstaxa

Det finns tre olika taxor för avfallet. En för dig som bor i villa, en för flerfamiljsfastigheter och en för sommarstuga. Du betalar en fast avgift för bland annat sortergårdar och administration samt en rörlig avgift för kostnaden av hämtning och behandling av ditt avfall. 

Läs mer hos June avfall & miljö.

June avfall & miljö Länk till annan webbplats.

Farligt avfall

Allt avfall som är farligt för människor, djur och natur kallas farligt avfall, t.ex. cancerogena, frätande eller giftiga ämnen. Allt med sladd eller batteri räknas som elavfall. Farligt avfall och elavfall ska lämnas till sortergård.

Produkter märkta med t.ex. Hälsoskadligt eller Förvaras oåtkomligt för barn innehåller oftast farliga ämnen. Rester av dessa produkter måste samlas in, transporteras och tas omhand på ett miljöriktigt sätt.

Läs mer hos June avfall & miljö.

June avfall & miljö Länk till annan webbplats.

Fastighetsnära insamling

Abonnemanget Fastighetsnära insamling av förpackningar (FNI) innebär att du som villaägare kan sortera förpackningar, tidningar, matavfall och restavfall direkt i avfallskärlet. Även batterier och lampor sorteras i en egen box.

Läs mer om Fastighetsnära insamling hos June avfall & miljö

June avfall & miljö Länk till annan webbplats.

Hushållsavfall

Du väljer själv abonnemang för ditt hushållsavfall. Det finns tre olika att välja mellan. Sortera matavfall, hemkompostera eller osorterat avfall. Väljer du att sortera matavfall gör du störst insats för miljön och får då den billigaste taxan. Matavfallet tas omhand och blir biogas och biogödsel.

June avfall & miljö Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: