Bra att veta inför ansökan eller anmälan om bygglov

Här hittar du information om avgifter, förhandsbesked, kontrollansvarig och kontrollplan, som kan vara bra att känna till innan du ansöker om bygglov.

Fågelperspektiv på en person som mäter tunna plankor.