Avgift för bygglov och anmälan

Här finns information om avgifter för bygglov och anmälan för såväl privatpersoner som företag. Här kan du se exempel på kostnad för vanliga åtgärder.

Kostnaden för ditt bygglov eller din anmälan beror på vad du söker lov för eller anmäler, och om du söker som privatperson eller företag. Här kan du se exempel på kostnad för vanliga åtgärder (pris kan variera beroende på omfattning). Vid avvikelser från detaljplan tillkommer en extra kostnad.

Avgifter för bygglov och anmälan för privatpersoner

Avgifter för bygglov för privatpersoner*

 • Enklare utvändig ändring: 1 550 kronor
 • Tillbyggnad av huvudbyggnad, 15 kvadratmeter eller mindre: 4 750 kronor
 • Tillbyggnad av huvudbyggnad, 16-49 kvadratmeter: 8 350 kronor
 • Nybyggnad på 50-129 kvadratmeter: 20 100 kronor
 • Nybyggnad på 130-199 kvadratmeter: 26 800 kronor

Avgifter för anmälan*

 • Installation av eldstad: 1200 kronor
 • Installation av eldstad med rökkanal: 1600 kronor
 • Mindre ändring av bärande konstruktion: 1 900 kronor
 • Större ändring av bärande konstruktion: 8850 kronor
 • Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus på15 kvadratmeter eller mindre: 1 900 kronor
 • Inredning av ytterligare bostad i enbostadshus: 6 300 kronor
 • Komplementbyggnad, enkel på 30 kvadratmeter eller mindre: 1 650 kronor
 • Komplementbyggnad, gästhus på 30 kvadratmeter: 5 050 kronor
 • Komplementbostadshus på 30 kvadratmeter eller mindre: 7 100 kronor

Avgifter för förhandsbesked*

 • Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus: 9500 kr

*Avgifterna ovan är ungefärliga priser och baseras på en taxa som är beslutad av kommunfullmäktige med stöd av plan- och bygglagen.

Avgifter för bygglov och anmälan för företag

Exempel på avgifter för bygglov för företag*

 • Nybyggnad av lokal på 3 000 kvadratmeter: cirka 190 000 kronor
 • Nybyggnad av lokal på 6 000 kvadratmeter: cirka 290 000 kronor
 • Tillbyggnad av lokal på 500 kvadratmeter: cirka 60 000 kronor
 • Kallager på 2 000 kvadratmeter: cirka 120 000 kronor
 • Fasadändring: cirka 5 600 kronor
 • Skyltar: 3 800-13 000 kronor
 • Pylonskylt: 10 000 kronor
 • Omskyltning: cirka 1300 kronor

Exempel på avgifter för anmälan för företag*

 • Ändring av brandskydd: cirka 9 000 kronor
 • Ändring av bärande konstruktion: cirka 9 000 kronor
 • Installation/ändring av ventilation: cirka 9 000 kronor
 • Installation/ändring av hiss: cirka 4 000 kronor

*Avgifterna ovan är ungefärliga priser och baseras på en taxa som är beslutad av kommunfullmäktige med stöd av plan- och bygglagen.

Senast granskad/publicerad: