Vanliga frågor och svar om e-tjänster, bygglov

Här hittar du svar på vanliga frågor om våra e-tjänster för bygglov. Mycket av detta kan du enkelt åtgärda på egen hand.

Logga in

Har du problem när du loggar in eller ser du inte allt i ärendet?

Jag kan inte logga in

 • Kontrollera att du är i rätt e-tjänst. Vi har flera olika e-tjänster. Under Pågående ärenden, e-tjänster Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om vad du gör i de olika e-tjänsterna.
 • Byt till en annan webbläsare. Chrome brukar fungera bra.
 • Rensa webbhistoriken (cache) i din webbläsare.
 • Logga in med dator istället för mobiltelefon.

Jag är inloggad men kan inte se ärendet eller alla handlingar

 • Kontrollera att du är i rätt e-tjänst. Vi har flera olika e-tjänster. Under Pågående ärenden, e-tjänster Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om vad du gör i de olika e-tjänsterna.
 • Du kan till exempel bara använda e-tjänsten Ta del av beslut som sökanden och kontrollansvarig om det finns ett beslut i det aktuella ärendet. Vill du se andra handlingar behöver du istället gå till e-tjänsten Mina byggärenden.
 • Om du får meddelandet ”Det finns inga ärenden kopplade till ditt personnummer”, kontrollera att du är i rätt e-tjänst.

Jag hittar inte rätt e-tjänst

 • Vi har flera olika e-tjänster. Under Pågående ärenden, e-tjänster Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om vad du kan göra i de olika e-tjänsterna.
 • Om du är inloggad i en e-tjänst och vill byta till en annan, klicka på Jönköpings kommuns logotyp uppe till vänster i e-tjänsten. Du kommer till en sida där du väljer bland alla e-tjänster utan att logga in på nytt med ditt Bank-ID.

Jag är granne och har fått ett vykort, men kan inte logga in

 • Om du ska lämna synpunkter om din grannes ansökan har du 3 veckor på dig. Om datumet som står på vykortet har passerat kan du inte längre logga in i e-tjänsten.
 • När du svarat på grannhörandet kan du inte längre komma åt handlingarna eller lämna svar i e-tjänsten. Om du i efterhand vill ändra ditt inskickade svar finns information inne i e-tjänsten Lämna svar vid grannhörande Länk till annan webbplats. hur du gör.

Jag är granne och har loggat in, men kan inte se alla handlingar

Jag undrar varför ni behöver mitt personnummer

 • Du loggar in i alla våra e-tjänster med Bank-ID. För att du ska kunna göra det behöver ditt personnummer vara kopplat till ärendet.
 • När du loggar in med Bank-ID säkerställer vi att rätt person får åtkomst till ärendet.

Skicka in handlingar

Har du problem när du vill komplettera ditt ärende med ritningar och andra dokument?

Jag kan inte ladda upp min handling

 • Stora bilder och dokument kan vara tunga att ladda upp. Om filerna är större än den tillåtna maxstorleken får du ett meddelande om att filerna är för stora. Då behöver du minska filstorleken, till exempel genom att spara filen i ett annat format.
 • När du kompletterar, ladda upp filen och välj typ av handling i rullistan under varje handling, annars kan du inte gå vidare. Använd den handlingstyp som bäst beskriver det du skickar in.

Jag vill veta tekniska krav på filerna

 • Använd helst filformatet pdf för alla typer av handlingar.
 • Du kan ladda upp dokument i filformatet pdf, doc eller docx.
 • Du kan ladda upp bilder i filformatet gif, jpg, pdf, png, tif eller tiff.
 • Om dina filer är större än den tillåtna filstorleken så behöver du minska filerna eller skicka in filerna i olika omgångar.
 • När du ansöker får den sammanlagda filstorleken inte vara större än 110 MB.

Jag vill skicka alla handlingar i en fil

 • Välj istället att ladda upp varje handling för sig.

Jag vill ladda upp flera ritningar av samma typ

 • Du kan ladda upp flera handlingar av samma typ i ett filuppladdningsfält, till exempel flera fasadritningar.

Jag har en kombinerad plan- och fasadritning

 • Ladda bara upp handlingen en gång. Välj den handlingstyp som passar bäst.

Jag vill bifoga ett dokument ni inte begärt in

 • Du kan på eget initiativ komplettera med en handling via e-tjänst. Välj den handlingstyp som bäst beskriver det du vill skicka in.

Jag vill veta om min komplettering kommit in

 • Du får en bekräftelse via mejl när vi registrerat din komplettering.
 • Glöm inte att om du skickar in något måste du alltid avsluta med att signera med Bank-ID. Du använder alltså ditt Bank-ID först för att logga in, sedan en gång till för att signera. Efteråt står det: Tack för att du använder vår e-tjänst! Då har handlingen skickats in.

Söka flera åtgärder i samma ärende

Här finns information om vad som är bra att tänka på när du vill kombinera flera saker i samma ärende.

Jag vill göra flera olika åtgärder samtidigt

 • Om du ska söka för flera olika åtgärder i e-tjänsten Söka bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats. väljer du den mest omfattande åtgärden, till exempel Bygga nytt. Du får frågor om vilka fler åtgärder du vill göra samtidigt, till exempel riva en byggnad eller installera eldstad. Tänk på att bifoga handlingar för alla åtgärder du ska utföra.
 • Du kan kombinera vissa åtgärder i e-tjänsten. Om du inte hittar den kombination du vill kan du ange mer information i rutan Övriga upplysningar.
 • Använd guiden Vad vill du bygga Länk till annan webbplats.? för information om vilka handlingar du behöver skicka in.

Jag vill både söka lov och göra en Attefallsåtgärd

 • Du kan inte söka bygglov, rivningslov eller marklov och samtidigt skicka in en anmälan om Attefallsåtgärd.
 • Ett exempel är om du vill göra markförändringar i samband med byggnationen av din Attefallsåtgärd. Då behöver du skicka in två olika ärenden till oss: en ansökan om marklov och en anmälan om Attefallsåtgärd.

Ansök som ombud

Här finns information för dig som vill ansöka som ombud.

Jag vill ansöka som ombud

 • När du får frågan om du ansöker som privatperson eller företag väljer du alternativet ombud för privatperson.
 • Du behöver en fullmakt från personen du är ombud för. Enklast är om den som är sökande loggar in i e-tjänsten Meddelande till handläggare Länk till annan webbplats. och skriver Fullmakt i rubriken och i meddelandet anger namn och personnummer på den som ska vara ombud och sedan signerar med Bank-ID. Det går också bra att bifoga ett intyg i ansökan.
 • Du som är ombud får information om det som händer i ärendet.

Senast granskad/publicerad: