Mätningstjänster och husutstakning

Här har vi samlat information om de mätningstjänster och den husutstakning som utförs av vår kartavdelning, till exempel lägeskontroll, avvägning och gränsutvisning.

En person som tittar igenom ett mätinstrument och ytterligare en person som står med mätinstrument.