Grundläggande mätningsteknisk färdighet

Här hittar du information om vad som gäller om utstakning av byggnad utförs av någon annan än stadsbyggnadskontoret.

Om någon annan än stadsbyggnadskontoret gör utstakning av byggnader krävs att personen kompetensmässigt uppfyller Lantmäteriets riktlinjer om ”Grundläggande mätningsteknisk färdighet”.

För denna färdighet krävs examen från en mätningsteknisk utbildning på minst 2 år kompletterat med praktisk erfarenhet i minst 2 år så att summan blir minst 5 år. Exempelvis 2 års utbildning och 3 års praktisk erfarenhet.

Om mätningsteknisk färdighet, Lantmäteriet Länk till annan webbplats.

Blankett: Ansökan om godkännande mätningsteknisk färdighet Pdf, 41.7 kB.

Blanketten skickas tillsammans med kopior på utbildning och arbetserfarenhet till:

Jönköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret
Kartavdelningen
Ulrika Wahlström
551 89 Jönköping

Har du frågor om kompetenskraven för utstakning kan du kontakta Ulrika Wahlström, chef för kartavdelningen, genom att höra av dig till kontaktcenter.

Senast granskad/publicerad: