Stomnät och referenssystem

Här har vi samlat information om kommunens stomnät, stompunkter och koordinater.

Stomnät

Stompunkter är noggrant inmätta markeringar som används vid kartläggning, fastighetsbildning, inmätning och projektering. Stompunkterna är utplacerade i ett nät, huvudsakligen i tätbebyggt område och kan finnas i gatukorsningar och på berg. Fixpunkter, noggrant avvägda höjdpunkter, finns också i stomnätet.

Stompunkt på en grön yta.

Kan jag själv hitta stompunkter och ta ut koordinater?

Du kan hitta stompunkter och hämta koordinater via vår karttjänst Stompunktswebb. Via kartan kan du söka efter stompunkter och få fram varje punkts koordinater, markering och punktbeskrivning.
Tjänsten är kostnadsfri.

Stompunktswebb Länk till annan webbplats.

kartbild, stompunktswebb. 

Stompunktswebb

Att tänka på

Observera att stompunkternas kvalitet varierar. Stompunkterna kan ha blivit förstörda, överasfalterats eller påverkats av markrörelser. Framför allt de som ligger i gatumiljö eller inte är bergpunkter.

Jönköpings kommun fritar sig ansvaret när det gäller punkternas aktuella beskaffenhet. Punkterna kan utan vår vetskap ha rubbats eller förstörts.

Meddela gärna Kartavdelningen via Kontaktcenter, telefon 036-10 50 00 eller e-post kontaktcenter@jonkoping.se, om du upptäcker något problem med punkterna eller har andra frågor kring stomnätet.

Saknas stompunkter kan nymarkering och inmätning göras. Kontakta Kartavdelningen för en offert.

Referenssystem

Kommunens kartor och databaser redovisas i koordinatsystem / referenssystem SWEREF99 13 30. Höjdsystemet som används är RH2000.

Vi har möjlighet att redovisa punkter i andra referenssystem och hjälpa till med transformationer.

Senast granskad/publicerad: