Pågående byggärenden, e-tjänster

Här finns e-tjänster för dig som har sökt bygglov, marklov eller gjort en anmälan.

Ritningar, dator och hand på ett vitt bord.