Begär ut beslut om bygglov eller förhandsbesked

Har du fått vykortet "Din granne har fått bygglov" eller "Din granne har fått förhandsbesked"? Här kan du begära ut beslutet.

Logga in med Bank-ID

På vykortet finns länken till vår e-tjänst. Med Bank-ID kan du enkelt logga in och ta del av beslutet i ärendet.

Privatperson som saknar Bank-ID

Du kan använda formuläret genom tjänsten nedan för att begära ut beslutet. Då skickar vi handlingarna till dig via e-post. Det kan ta någon dag innan du får beslutet.

Senast granskad/publicerad: