Komplettera ditt ärende

Här har vi samlat information för dig som under ärendets gång behöver komplettera ditt ärende med fler handlingar eller anmäla en kontrollansvarig.

När du är klar med ditt projekt behöver du även skicka in en begäran om slutbesked. Det gör du enklast via våra e-tjänster. Hur du kompletterar ditt ärende beror på vilken fas ditt bygge är i. Här guidar vi dig till rätt e-tjänst.

Innan du får ett beslut

Ska du komplettera din ansökan om bygglov, förhandsbesked eller strandskyddsdispens inför beslutet använder du de här e-tjänsterna.

Du ska komplettera om du fått ett föreläggande om komplettering. Men du kan också komplettera på eget initiativ.

Innan du får ett startbesked

Har du fått ett bygglovsbeslut eller skickat in en anmälan använder du de här e-tjänsterna för att komplettera inför startbeskedet.

En anmälan kan till exempel vara en Attefallsåtgärd eller installation av eldstad.

Du ska komplettera om du fått ett föreläggande om komplettering eller en kallelse till tekniskt samråd. Men du kan också komplettera på eget initiativ.

Du måste ha ett startbesked innan du får börja bygga.

Innan du får ett slutbesked

Ska du komplettera under byggprojektets gång eller skicka in en begäran om slutbesked när bygget är klart använder du de här e-tjänsterna.

I startbeskedet står det vilka handlingar du behöver komplettera med inför slutbeskedet. Du måste ha ett slutbesked innan du får använda byggnaden eller installationen.

Senast granskad/publicerad: