Pågående byggärenden, e-tjänster - jag är granne

Här har vi samlat e-tjänster för dig som är granne eller sakägare. För att använda e-tjänsterna behöver du logga in med Bank-ID.

Lämna svar vid grannhörande

Har du fått ett vykort där det står ”Din granne har ansökt om bygglov”? Använd den här e-tjänsten för att lämna ett yttrande på din grannes ansökan.

Ta del av beslut som granne eller sakägare

Har du fått ett vykort där det står ”Din granne har fått bygglov”? Använd den här e-tjänsten för att ta del av beslutet.

För företagare: Grannhörande – lämna svar eller ta del av beslut

Om du representerar ett företag (en organisation eller förening) loggar du först in med ditt Bank-ID. Ange sedan företagets organisationsnummer och kundnumret som du hittar på vykortet. Du signerar med ditt Bank-ID för att vi ska veta vem som lämnat svaret.

Alla på företaget som har tillgång till kundnumret kan logga in i e-tjänsten, se handlingarna och lämna svar.

För dig som inte har Bank-ID

Om du inte har Bank-ID kan du beställa ritningar på din grannes ansökan och ta del av beslutet genom att använda ett formulär.

Grannvykort, beställ ritningar på din grannes ansökan

Begär ut beslut om din grannes bygglov eller förhandsbesked


Senast granskad/publicerad: