Ritningar och handlingar när du ansöker om bygglov eller gör en anmälan

Här finns information om hur ritningar och andra handlingar som du skickar in till oss ska vara utformade. Du kan även se exempel på ritningar.

Händer som pekar på ritning på en läsplatta.