Beställ ritningar och handlingar ur bygglovsarkivet här

Här kan du beställa ritningar eller handlingar ur bygglovsarkivet som rör bygglov och anmälan för fastigheter i Jönköpings kommun.

För de allra äldsta byggnaderna är det ibland inte möjligt att få fram dokumentation.

Genom e-tjänsten nedan kan du beställa handlingar från 1970-talet och framåt. Vill du få tillgång till äldre handlingar vänder du dig direkt till stadsarkivet.

Här kan du läsa mer om stadsarkivet och beställa äldre bygglovshandlingar

Du kan antingen få din beställning via e-post eller vanlig post.

Senast granskad/publicerad: