Nybyggnadskarta, beställning

Här kan du beställa en nybyggnadskarta, som är ett kartunderlag för bygglov inom detaljplanelagt område.

Nybyggnadskartan innehåller bland annat information om fastighetsgränser och anslutningspunkter för vatten och avlopp. Utanför detaljplanerat område krävs ingen nybyggnadskarta.

På nybyggnadskartan ritar du ut byggnaden så som du vill bygga. Måttsätt byggnaden till två olika tomtgränser och markera ut entrén.

Beställning

En beställning av en nybyggnadskarta eller en förenklad nybyggnadskarta gör du via e-tjänsten ovan. Har du inte möjlighet att beställa via e-tjänsten kan du höra av dig till kontaktcenter, 036-10 50 00.

Det är först när projektering av gata är klar som du kan beställa en nybyggnadskarta.

Leverans

Kartan levereras i original eller i digital form (dwg eller pdf).

Avgift

Avgiften för nybyggnadskartan beror på typen av karta och fastighetsareal:

  • Nybyggnadskarta (vanlig) <2000 kvm 9 450 :-
  • Nybyggnadskarta (förenklad) <2000 kvm 3 150 :-

Om fastighetsarealen är större än 2000 kvm tillämpas prissättning efter fastighetens areal.

Senast granskad/publicerad: