Tomtkarta, utskrift

Här kan du fylla i din adress och få ut en pdf-karta över din tomt i A4-format.

Tomtkartan är ett enkelt utdrag ur baskartan över en fastighet. Den innehåller fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, byggnader, vägar, gatunamn, adressnummer mm. Ingen komplettering eller kontroll av området i fält har skett. Tomtkartan kan användas i ansökningar och bygglovanmälningar av enklare slag som ej är i närhet av gräns.

Skapa tomtkarta Länk till annan webbplats.

  1. Klicka på länken.
  2. Skriv in din adress.
  3. En pdf med din tomtkarta skapas.
  4. Ladda ner pdf:en.
  5. Skriv ut pdf:en.
  6. Rita in det du vill bygga till.
  7. Skicka in kartan med e-post till bygglov@jonkoping.se eller till

Jönköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret
551 89 Jönköping

Senast granskad/publicerad: