Altan eller terrass, bygga. Bygglov eller anmälan?

För att bygga en terrass eller altan kan du behöva bygglov beroende på storlek och placering från hus och tomtgräns.

Med terrass eller altan menas golvet på en uteplats.

Om du vill bygga in din terrass, alltså göra ett uterum, eller altan gäller andra regler.

Glasa in altan

Om du vill ha tak över din terrass eller altan finns regler om bygglov:

Skärmtak

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver söka bygglov om:

 • terrassen eller altanen är högre än 1,2 meter över marken.

Detta gäller både inom och utanför detaljplanerat område.

Undantagsregel till en- och tvåbostadshus

Det finns en undantagsregel som tillåter en högre altan eller terrass utan bygglov.

Kriterier som måste uppfyllas för denna uteplats:

 • ska uppföras inom 3,6 meter till ett en- eller tvåbostadshus
 • ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns om inte grannen tillåter en närmare placering
 • ska placeras minst 4,5 meter från allmän plats (till exempel gata, väg, park eller skog)
 • höjden får vara max 1,8 meter ifrån marknivån. Ett räcke måste då bestå av 50 % luft eller mer i sitt material

Uppfylls inte alla kriterier? Då kräver din altan eller terrass bygglov.

Exempel 1: Uteplats med altan och plank intill bostad

Uteplats med altan och plank intill bostad.

Exempel 2: Uteplats med terrass och staket intill bostad

Uteplats med terrass och staket intill bostad.

Vilka handlingar ska du skicka in?

 • Ritningar i skala 1:100 (plan- och fasadritningar).
 • Tomtkarta i skala 1:400. Du kan skapa en tomtkarta själv på kommunens hemsida. Måttsätt terrassen eller altanen samt avståndet till fastighetsgräns på minst tre ställen.

E-tjänst: Söka bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats.

Ritningar, så här ska ritningarna se ut när du ansöker om bygglov eller gör en anmälan

Skriv ut en tomtkarta

Behöver du kontrollansvarig och kontrollplan?

Kontrollansvarig: Byggåtgärden behöver inte en kontrollansvarig. Förändras bärigheten eller klimatskalet på något sätt så krävs det en kontrollansvarig. Är du osäker så hör handläggaren av sig om det krävs i ditt fall.

Kontrollplan: Kontrollplan behövs för det mesta. Det beror på byggåtgärdens komplexitet. Är du osäker så hör handläggaren av sig om det krävs i ditt fall.

Kontrollansvarig och kontrollplan

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

Vad som händer från att du skickar in din ansökan till att du får ett slutbesked kan du läsa om på sidan "Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan".

Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan, steg för steg

När får du börja bygga?

Du får börja bygga eller ändra när du har fått ditt startbesked från oss.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett bygglov eller anmälan beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga och hur stort du ska bygga.

Avgifter för bygglov och anmälan för privatpersoner och företag

Hur lång tid tar det att få besked?

Du får besked på din bygglovsansökan eller förhandsbesked inom 10 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Du får besked på din din anmälan inom 4 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Handläggningstiden kan förlängas med 10 veckor om ditt ärende behöver ytterligare utredning.

Detta kan förlänga handläggningstiden:

 • om ansökan inte är komplett.
 • kvaliteten på inlämnade handlingar, om de inte är i skala samt om de inte är tydliga och rätt gjorda.
 • om beslut behöver tas i byggnadsnämnden.
 • om ärendet strider mot planen för området och/eller grannar eller andra berörda behöver höras.

Senast granskad/publicerad: