Balkong. Bygglov eller anmälan?

Generellt behöver du bygglov för att uppföra en ny balkong på en befintlig byggnad och även för att glasa in befintliga balkonger.

Inglasning av balkong: Om du ska glasa in balkonger i ett flerbostadshus bör samma system användas för samtliga balkonger som ska glasas in, även om genomförandet sker successivt. Bor du i ett flerbostadshus och ska glasa in din balkong så krävs det ett godkännande från bostadsrättsföreningen.

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver söka bygglov för:

 • nybyggnad av balkong
 • utöka befintlig balkong
 • inglasning av balkong
 • underhåll av befintliga balkonger i vissa fall

I vissa undantagsfall kan det istället för ett bygglov krävas en anmälan. Skulle det vara så i ditt fall kommer handläggaren att höra av sig.

Vilka handlingar ska du skicka in?

Bygglovsansökan:

 • Ritningar i skala 1:100 (plan- och fasadritningar samt sektionsritning).
 • Tomtkarta i skala 1:400. Du kan skapa en tomtkarta själv (se länk nedan). Måttsätt balkongen samt avståndet till fastighetsgräns på minst tre ställen.
 • Bor du i en bostadsrätt behöver du bostadsrättsföreningens godkännande.
 • Vid inglasning av balkong behöver vi veta lägenhetsnummer (fyrsiffrigt).

E-tjänst: Söka bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats.

Ritningar, så här ska ritningarna se ut när du ansöker om bygglov eller gör en anmälan

Skriv ut en tomtkarta

Behöver du kontrollansvarig och kontrollplan?

Kontrollansvarig: Inglasning av balkong vid takfot behöver kontrollansvarig. Förändras bärigheten eller klimatskalet på något sätt så krävs det en kontrollansvarig. Är du osäker så hör handläggaren av sig om det krävs i ditt fall.

Kontrollplan: Kontrollplan behövs för det mesta. Det beror på byggåtgärdens komplexitet. Är du osäker så hör handläggaren av sig om det krävs i ditt fall.

Kontrollansvarig och kontrollplan

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

Vad som händer från att du skickar in din ansökan till att du får ett slutbesked kan du läsa om på sidan "Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan".

Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan, steg för steg

När får du börja bygga?

Du får börja bygga eller ändra när du har fått ditt startbesked från oss.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett bygglov eller anmälan beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga och hur stort du ska bygga.

Avgifter för bygglov och anmälan för privatpersoner och företag

Hur lång tid tar det att få besked?

Du får besked på din bygglovsansökan eller förhandsbesked inom 10 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Du får besked på din din anmälan inom 4 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Handläggningstiden kan förlängas med 10 veckor om ditt ärende behöver ytterligare utredning.

Detta kan förlänga handläggningstiden:

 • om ansökan inte är komplett.
 • kvaliteten på inlämnade handlingar, om de inte är i skala samt om de inte är tydliga och rätt gjorda.
 • om beslut behöver tas i byggnadsnämnden.
 • om ärendet strider mot planen för området och/eller grannar eller andra berörda behöver höras.

Senast granskad/publicerad: