Flerbostadshus. Bygglov eller anmälan?

För att göra om en byggnad till ett flerbostadshus behöver du bygglov. Vill du ändra planlösningen eller göra utvändiga ändringar på ett flerbostadshus behöver du bygglov eller en anmälan.

Ett hus som innehåller 3 lägenheter eller fler är ett flerbostadshus.

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Här är exempel på de vanligaste förändringarna som kräver bygglov eller anmälan för flerbostadshus.

Du behöver söka bygglov om du:

 • bygger ett nytt flerbostadshus
 • ändrar ett utrymme till en lägenhet
 • delar en lägenhet till två eller fler lägenheter
 • gör utvändiga ändringar på fasaden

Du behöver göra en anmälan om du:

 • slår samman två eller fler lägenheter till en lägenhet
 • gör ändringar som påverkar ventilation, vatten och avlopp, bärande väggar eller brandskyddet.

Det mesta du ändrar på en verksamhetsbyggnad kräver bygglov eller anmälan. Vet du vad du vill göra men är osäker på om det kräver bygglov? Hitta alternativ i vår A-Ö guide.

Vilka handlingar ska du skicka in?

 • Ritningar i skala 1:100 (plan- och fasadritningar samt sektionsritning).
 • Tomtkarta i skala 1:400. Du kan skapa en tomtkarta själv på kommunens hemsida. Måttsätt byggåtgärden samt avståndet till fastighetsgräns på minst tre ställen.

E-tjänst: Söka bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats.

Ritningar, så här ska ritningarna se ut när du ansöker om bygglov eller gör en anmälan

Skriv ut en tomtkarta

Behöver du kontrollansvarig och kontrollplan?

Kontrollansvarig: Förändras bärigheten eller klimatskalet på något sätt så krävs det en kontrollansvarig. Är du osäker så hör handläggaren av sig om det krävs i ditt fall.

Kontrollplan: Kontrollplan behövs för det mesta. Det beror på byggåtgärdens komplexitet. Är du osäker så hör handläggaren av sig om det krävs i ditt fall.

Kontrollansvarig och kontrollplan

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

Vad som händer från att du skickar in din ansökan till att du får ett slutbesked kan du läsa om på sidan "Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan".

Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan, steg för steg

När får du börja bygga?

Du får börja bygga eller ändra när du har fått ditt startbesked från oss.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett bygglov eller anmälan beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga och hur stort du ska bygga.

Avgifter för bygglov och anmälan för privatpersoner och företag

Hur lång tid tar det att få besked?

Du får besked på din bygglovsansökan eller förhandsbesked inom 10 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Du får besked på din din anmälan inom 4 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Handläggningstiden kan förlängas med 10 veckor om ditt ärende behöver ytterligare utredning.

Detta kan förlänga handläggningstiden:

 • om ansökan inte är komplett.
 • kvaliteten på inlämnade handlingar, om de inte är i skala samt om de inte är tydliga och rätt gjorda.
 • om beslut behöver tas i byggnadsnämnden.
 • om ärendet strider mot planen för området och/eller grannar eller andra berörda behöver höras.

Senast granskad/publicerad: