Fönster och dörrar. Bygglov eller anmälan?

För att byta eller sätta in nya fönster och dörrar är reglerna och krav på bygglov olika beroende på om din fastighet ligger inom eller utanför detaljplanerat område.

Två hus som visar exempel på fasadförändring

Bilden visar ett exempel på fasadförändring.

Inom detaljplanerat område krävs det bygglov för utvändiga ändringar av din fasad. Om huset ligger i ett kulturhistoriskt värdefullt område kan du behöva bygglov även om du byter till ett fönster eller en dörr med samma mått och placering.

Utanför detaljplanerat område krävs det inte bygglov för utvändiga ändringar av din fasad. Om det finns områdesbestämmelser utanför detaljplan måste du vara uppmärksam på om det innebär att du inte får göra fasadförändringar utan bygglov.

Här kan du se om din fastighet ligger inom eller utom detaljplanerat området.

Gällande detaljplaner

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver söka bygglov inom detaljplanerat område för att:

 • ta bort fönster eller dörr permanent
 • sätta in fler fönster eller dörrar
 • ändra placering på fönster eller dörr
 • ändra storlek på fönster eller dörr

Du behöver inte söka bygglov för att:

 • ändra fönster och dörrar utanför detaljplanerat område

Vilka handlingar ska du skicka in?

 • Ritningar i skala 1:100 (plan- och fasadritningar och eventuellt en sektionsritning).
 • Tomtkarta i skala 1:400. Du kan skapa en tomtkarta själv på kommunens hemsida. Markera berörd fastighet.
 • Produktblad eller liknande information

E-tjänst: Söka bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats.

Ritningar, så här ska ritningarna se ut när du ansöker om bygglov eller gör en anmälan

Skriv ut en tomtkarta

Behöver du kontrollansvarig och kontrollplan?

Kontrollansvarig: Om bärigheten eller klimatskalet förändras på något sätt så krävs det en kontrollansvarig. Är du osäker så hör handläggaren av sig om det krävs i ditt fall.

Kontrollplan: Kontrollplan behövs för det mesta. Det beror på byggåtgärdens komplexitet. Är du osäker så hör handläggaren av sig om det krävs i ditt fall.

Kontrollansvarig och kontrollplan

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

Vad som händer från att du skickar in din ansökan till att du får ett slutbesked kan du läsa om på sidan "Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan".

Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan, steg för steg

När får du börja bygga?

Du får börja bygga eller ändra när du har fått ditt startbesked från oss.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett bygglov eller anmälan beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga och hur stort du ska bygga.

Avgifter för bygglov och anmälan för privatpersoner och företag

Hur lång tid tar det att få besked?

Du får besked på din bygglovsansökan eller förhandsbesked inom 10 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Du får besked på din din anmälan inom 4 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Handläggningstiden kan förlängas med 10 veckor om ditt ärende behöver ytterligare utredning.

Detta kan förlänga handläggningstiden:

 • om ansökan inte är komplett.
 • kvaliteten på inlämnade handlingar, om de inte är i skala samt om de inte är tydliga och rätt gjorda.
 • om beslut behöver tas i byggnadsnämnden.
 • om ärendet strider mot planen för området och/eller grannar eller andra berörda behöver höras.

Senast granskad/publicerad: