Häck, plantera. Bygglov eller anmälan?

För att plantera en häck behöver du inget bygglov. Däremot så finns det riktlinjer att ta hänsyn till.

Tänk på att inte plantera häcken precis i tomtgränsen så att den riskerar att växa in på grannens tomt eller ut över gatan. Tomter ska hållas i vårdat skick och skötas så att betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte uppkommer.

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver inte söka bygglov eller göra en anmälan för att plantera en häck.

Vill du att din granne ska ta ner sitt träd, klippa grenar eller ansa sin häck? Då är det bra att läsa vad som står i Jordabalken och att prata med din granne. Kommer ni inte överens kan du kontakta en jurist då frågan är civilrättslig.

Jordabalken på Sveriges Riksdags webbplats Länk till annan webbplats.

Hörntomt

Om tomten ligger i ett gatuhörn ska växter och staket inte vara högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet.

Gränsar tomten mot en cykelväg ska sikttriangeln sträcka sig 5 m utmed cykelvägen och 10 m utmed gatan.

Illuistration över siktavstånd i vägkorsningar.

Utfart mot gata

Vid utfart mot gata bör växter, staket, plank, mur eller annat siktskymmande inte vara högre än 80 cm inom markerad sikttriangel.

Sikten bör vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.

Senast granskad/publicerad: