Invändiga ändringar i en byggnad. Bygglov eller anmälan?

För att ändra planlösning så behöver du inte bygglov. Däremot så krävs det en anmälan om du på något sätt ändrar i den bärande konstruktionen eller brandskyddet.

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver göra en anmälan om du:

  • ändrar i den bärande konstruktionen
  • avsevärt ändrar brandskyddet

Om du är osäker på om din ändring påverkar bärande konstruktion eller brandskydd, kontakta en konstruktör eller sakkunnig brandkonsult.

Ska du renovera? Större förändringar av ventilation, vatten eller avlopp kräver en anmälan. Ett exempel är om du ska flytta köket till ett annat rum.

Vatten och avlopp. Bygglov eller anmälan?

Ventilation, installera eller ändra. Bygglov eller anmälan?

Vilka handlingar ska du skicka in?

  • Ritningar i skala 1:100 (planritning).
  • Tomtkarta i skala 1:400. Du kan skapa en tomtkarta själv på kommunens hemsida. Markera vilken byggnad det gäller.
  • Konstruktionsritning (räcker med en sektionsritning) eller en teknisk beskrivning där dimensioner framgår.
  • Brandskyddsbeskrivning vid ändring av brandskyddet.

E-tjänst: Söka bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats.

Ritningar, så här ska ritningarna se ut när du ansöker om bygglov eller gör en anmälan

Skriv ut en tomtkarta

Behöver du kontrollansvarig och kontrollplan?

Kontrollansvarig: Byggåtgärden behöver en kontrollansvarig.

Kontrollplan: Kontrollplan behövs.

Kontrollansvarig och kontrollplan

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

Vad som händer från att du skickar in din ansökan till att du får ett slutbesked kan du läsa om på sidan "Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan".

Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan, steg för steg

När får du börja bygga?

Du får börja bygga eller ändra när du har fått ditt startbesked från oss.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett bygglov eller anmälan beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga och hur stort du ska bygga.

Avgifter för bygglov och anmälan för privatpersoner och företag

Hur lång tid tar det att få besked?

Du får besked på din bygglovsansökan eller förhandsbesked inom 10 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Du får besked på din din anmälan inom 4 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Handläggningstiden kan förlängas med 10 veckor om ditt ärende behöver ytterligare utredning.

Detta kan förlänga handläggningstiden:

  • om ansökan inte är komplett.
  • kvaliteten på inlämnade handlingar, om de inte är i skala samt om de inte är tydliga och rätt gjorda.
  • om beslut behöver tas i byggnadsnämnden.
  • om ärendet strider mot planen för området och/eller grannar eller andra berörda behöver höras.

Senast granskad/publicerad: