Kamin och eldstad, installera eller byta. Bygglov eller anmälan?

För att byta befintlig eller installera en ny eldstad behöver du alltid göra en anmälan. Exempel på eldstäder som kräver anmälan är kamin, insats, kassett, pelletskamin, köksspis, vedspis och kakelugn.

Anmälan krävs också alltid vid installation av nytt rökrör eller skorsten. Bygglov krävs istället för anmälan om skorstenen väsentligt ändrar utseendet på fasaden. Skorsten ska alltid gå minst 1 meter över taket och sticka upp över nock. Placera inte skorstenen nära luftintag.

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver göra en anmälan för att:

 • byta ut eldstad.
 • installera en ny eldstad om utseendet på fasaden inte ändras väsentligt.

Du behöver söka bygglov om:

 • skorstenen ändrar utseendet väsentligt på fasaden. Exempelvis när skorstenen är stor eller iögonfallande, placeras långt från nock eller placeras längs med fasaden.

Vilka handlingar ska du skicka in?

 • Fasadritningar i skala 1:100. Ska visa skorstenens placering, höjd och utseende. (Gäller vid nyinstallation eller förändrad placering av skorstenen).
 • Planritning i skala 1:100. Markera eldstadens placering, våningsplan ska framgå på ritningen.
 • Tomtkarta i skala 1:400. Du kan skapa en tomtkarta själv på kommunens hemsida. Markera på tomtkartan vilken byggnad eldstaden ska placeras i.
 • Produktinformation, prestandadeklaration eller produktblad.
 • Konstruktionshandling för eldstäder över 300 kg eller om installationen påverkar den bärande konstruktionen.

E-tjänst: Söka bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats.

Ritningar, så här ska ritningarna se ut när du ansöker om bygglov eller gör en anmälan

Skriv ut en tomtkarta

Behöver du kontrollansvarig och kontrollplan?

Kontrollansvarig: Vanliga eldstäder kräver ofta ingen kontrollansvarig medan industrier kan behöva det. Är du osäker så hör handläggaren av sig om det krävs i ditt fall.

Kontrollplan: Kontrollplan behövs sällan för eldstad. Det beror på byggåtgärdens komplexitet. Är du osäker så hör handläggaren av sig om det krävs i ditt fall.

Kontrollansvarig och kontrollplan

När får du börja elda?

När du skickat in sakkunnigs intyg av rökkanal/eldstad (exempelvis sotare) samt begäran om slutbesked och fått det godkänt av oss får du börja elda i din nya eldstad

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

Vad som händer från att du skickar in din ansökan till att du får ett slutbesked kan du läsa om på sidan "Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan".

Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan, steg för steg

När får du börja bygga?

Du får börja bygga eller ändra när du har fått ditt startbesked från oss.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett bygglov eller anmälan beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga och hur stort du ska bygga.

Avgifter för bygglov och anmälan för privatpersoner och företag

Hur lång tid tar det att få besked?

Du får besked på din bygglovsansökan eller förhandsbesked inom 10 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Du får besked på din din anmälan inom 4 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Handläggningstiden kan förlängas med 10 veckor om ditt ärende behöver ytterligare utredning.

Detta kan förlänga handläggningstiden:

 • om ansökan inte är komplett.
 • kvaliteten på inlämnade handlingar, om de inte är i skala samt om de inte är tydliga och rätt gjorda.
 • om beslut behöver tas i byggnadsnämnden.
 • om ärendet strider mot planen för området och/eller grannar eller andra berörda behöver höras.

Senast granskad/publicerad: