Lägenhet, skapa ny. Bygglov eller anmälan?

För att inreda ytterligare lägenheter i en byggnad behöver du ansöka om bygglov eller göra en anmälan.

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver söka bygglov för att:

  • i en fastighet med två lägenheter eller fler inreda ytterligare en lägenhet

Du behöver göra en anmälan för att:

  • i ett enbostadshus inreda ytterligare en lägenhet
  • slå samman två- eller flera lägenheter till en lägenhet.

Vilka handlingar ska du skicka in?

Bygglovsansökan och anmälan:

  • Ritningar i skala 1:100 (plan- och fasadritningar samt sektionsritning).
  • Tomtkarta i skala 1:400. Du kan skapa en tomtkarta själv på kommunens hemsida. Måttsätt byggåtgärden samt avståndet till fastighetsgräns på minst tre ställen.

Efter att du fått ditt bygglov beviljat behöver du lämna in fler handlingar innan du får ditt startbesked, exempelvis konstruktionsritning.

E-tjänst: Söka bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats.

Ritningar, så här ska ritningarna se ut när du ansöker om bygglov eller gör en anmälan

Skriv ut en tomtkarta

Behöver du kontrollansvarig och kontrollplan?

Kontrollansvarig: Byggåtgärden behöver en kontrollansvarig.

Kontrollplan: Kontrollplan behövs.

Kontrollansvarig och kontrollplan

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

Vad som händer från att du skickar in din ansökan till att du får ett slutbesked kan du läsa om på sidan "Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan".

Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan, steg för steg

När får du börja bygga?

Du får börja bygga eller ändra när du har fått ditt startbesked från oss.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett bygglov eller anmälan beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga och hur stort du ska bygga.

Avgifter för bygglov och anmälan för privatpersoner och företag

Hur lång tid tar det att få besked?

Du får besked på din bygglovsansökan eller förhandsbesked inom 10 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Du får besked på din din anmälan inom 4 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Handläggningstiden kan förlängas med 10 veckor om ditt ärende behöver ytterligare utredning.

Detta kan förlänga handläggningstiden:

  • om ansökan inte är komplett.
  • kvaliteten på inlämnade handlingar, om de inte är i skala samt om de inte är tydliga och rätt gjorda.
  • om beslut behöver tas i byggnadsnämnden.
  • om ärendet strider mot planen för området och/eller grannar eller andra berörda behöver höras.

Senast granskad/publicerad: